Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<412413414415416417418419420>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tijemie Lact. 25ᵃ, témě Us. spis.; wymie uber BohFl. 410, MamA. 36ᵇ, MamE. 309ᵃ, waymie uber Lact. 26ᵃ, wymie kraví ChelčSíť 210ᵇ atd. – Místo -mě bývá -me: brzieme Pass. 345, 468, brzyeme Modl. 2·, 64ᵇ, Koř. Mat. 20, 12, gme tvé ŽKlem. 79, 19, PulkR. 3ᵃ, pleme Koř. Jan 8, 33, ſyeme OtcB. 145ᵃ a j. (často), Otc. 289 aj., RostlD. 78ᵇ, t. 85ᵃ, t. 92ᵇ SlovA., Koř. Řím. 4, 18, t. Mat. 22, 24 a j., svaté tyeme Modl. 54ᵃ, Vít. 91ᵇ, Rozk. 1942, Nom. 67ᵃ, wyme Vít. 92ᵃ atd. – Slc. -mä: bremä, plemä, semä, temä, vemä. – Novotvar -meno: brzemeno EvOl. 202, ChelčP. 216ᵇ, gmeno Prešp 49, MamA. 37ᵃ, gmeno ŠtítOp. 8, meno EvOl. 211ᵇ, gmeeno Blázn. 134ᵃ, Ben. Gen. 21, 33, gméno Br. Isa. 7, 14 atd., meno Us. ob., plemeno Háj. 18ᵃ, rameno ŠtítOp. 109ᵇ, ŠtítMus. 92ᵃ, Br. Ezech. 29, 18, ſemeno ChelčP. 56ᵃ, Háj. 95h, Br. Gen. 47, 23, tyemeno EvOl. 140, wymeno ChelčP. 192ᵃ, vemeno Vel. Jg., břemeno, jméno, ob. meno, plemeno, rameno, semeno, temeno, vymeno Us., semeno BartD. 72 (val.), śemeno t. 117 (laš.) atd.

Sing. gen. ramene, stsl. -mene, tvar náležitý. Na př. brziemene toho Hrad. 15ᵇ brzyemene Pror. Isa. 9, 4, Pulk. 32ᵃ, lehkost břemene ChelčP. 55ᵃ, Rosa 56, město gmene dobylo Pil. a, gmeno tvého ŽKlem. 47, 11 a j., gmeue tvého ŽWittb. 44, 18 a j., gmene tvého t. 78, 6 a j., gmene dobrého DalC. 44, mene dobrého t. 10, gmene tvého Hod. 23ᵃ, tvého gmene Ol. Sap. 10, 20, zeymene AlxV. 1, zeygmene ML. 11ᵇ, Vít. 83ᵃ. ze gmene Ol. Deut. 18, 20 a j.; čstného plemene AlxBM. 2, 25, plemene mého Kruml. 209ᵇ, z toho plemene Háj. 2lᵇ; ramene tvého ŽKlem, 78, 11, t. Moys. 16, ze všeho ramene Kat. 130, Br. Isa. 14, 25; ſyemene ŽWittb. 36, 25, Pror. 85ᵃ, z ſemene Br. Jer. 22, 30; ſ tyemene Kat. 90, ot paty až do tyemene Ol. Deut.Deut. 28. 35, z wymyene ŠtítVyš. 79ᵇ, z jejího wymene Háj. 65ᵇ z wymene Kom. Jg.; břemene, plemene, ramene, temene, wémene Rosa 56, plemene, temene, wemene Dolež. 47, břemene, plemene, ramene, semene, temene Us. spis. – Několikrát jmeni, stsl. -meni, podle ĭ-km.: pamětiv budu gmeny tvého nominis ŽKlem. 44, 18, čakati budu gmeny tvého t. 51, 11, gmeny tvého t. 60, 6, t. 73, 7, ač sme zapomněli gmeny boha našeho t. 43, 21. – Chybně: pamětiv sem byl gmie tvého ŽKlem. 118, 55, aniž by mého gmye vzývali Brig. 13ᵃ, t. 20ᵇ. – Novotvar -mena: ani zkusili brzemena ChelčP. 54ᵇ, gmena tvého ŽWittb. 47, 11, mena dobrého DalC 18, bezimena (trojslab.) Hrad. 32ᵇ, gmena tvého Modl. 69ᵇ ze gmena Ol. Deut. 18, 22, Koř. Jan. 10, 3, ze gména Br. Gen. 30, 28, aby neměl plemena Ben. Jg., zespod ramena Br. Deut. 32, 27, ſemena mého Comest. 137ᵇ tvrdého tyemena EvOl. 124ᵃ, břemena, jména atd. Us.‚ semena BartD. 72 (val.), śemena t. 117 (laš.) atd. – Slc. -meňa, semena atd.: koncovka -mene vyslovována slc. -meňe, a odtud jakož i z dat. -meni atd. přejato -ň- také sem; podobně v sg. dat. a instr.

Sing. dat. rameni, stsl. -meni. Na př. proti světa tohoto brzemeny Štít.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).