Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<414415416417418419420421422>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ob.

Du. dat. instr. stsl. -menьma, v č. nedoložen. – Novotvary: ramenoma, ramenoma hnúti Pass. 389, ramenoma kostel podpierajě t. 406; – -nama, podle a-km.: mezi ramenama Pulk. 59ᵇ, pokrčil ramenama Us. Jg. – Nč. dat. ramenoum utvořen z gen., k němuž přidáno dativní -m (z dat. plur.).

Plur. nom. akk. vok. ramena, stsl. -mena. Na př. brzyemena onera Koř. Gal. 6, 2, gmena svá ŽKlem 48, 12 a j., mena DalC. 69, Kat. 102, połámi ramena Br. Ezech. 30, 12, ſiemena svá ŽWittb. 125, 6, tiemena cervices Ol. 2. Esdr. 9, 17 atd., dosud tak.

Plur. gen. ramen, stsl. -menъ. Na př. ot břemen ŽGloss. 80, 7, ot brziemen ŽWittb, tamt., ŽKlem, tamt., ramen Br. Ezech. 32, 24, ot wymen mateře ŽKap. 21, 10, vymyen uberum MamA. 37ᵃ atd., břemen, jmen atd. Us. Dial.: mírka semán chod. 57, s -á- podle chod. pl. gen. hromád, oblák, prasát, srov. I. str. 599 sl.

Pl. dat. stsl. -menьmъ, v č. nedoloženo. – Novotvar -menóm atd.: břemenům atd. Us.; -menám, podle a-km.: semenám slc.

Pl. lok. ramenech, stsl. -menьchъ. Na př. po gmenech Ol. Num. 1, 22. – Z pravidla je však v jazyku starším novotvar -meniech: po gmenyech Ol. Num. 1, 20, při gmenijech Ben. 1. Par. 12, 31, w gmenijch Háj. herb. 12ᵇ, na ramenich rkp. z r. 1320 ČČMus. 1853, 424, – nebo -menách podle a-km.: w brziemenach Ol. 2. Par. 34,13, w brzemenach Lit. tamt., po gmenach Ol. Num. 1, 18, t. 1, 24, o gmenach Koř. Skutk. 18, 15, na gmenach Comest. 111ᵃ po gmenách Kladr. Num. 16, 2, na ramenach Ol. Deut. 33, 12, w ſyemenach Koř. Galat. 3, 16 atd., slc. semenách. – Nč. usus má -menech, shodné se stsl. –menьchъ: břemenech atd.; ale to nejsou tvary starožitné, nýbrž pocházejí z doby novější, kdy v deklinaci o-kmenů tento pád svou koncovku bývalou -iech, -ích změnil v -ech, a bylo pánech, oknech za starší a náležité paniech, okniech, -ních, srov. § 39 a 91.

Plur. instr. rameny, stsl. -meny. Na př. s brzemeny Ben. Súdc. 9, 10, mený slovutnými Pil. a, rameny rukau svých Br. Isa. 25, 11, ſemeny dobrými Štít. ř. 188ᵇ atd., Us. spis. Dosud tak. – Novotvar -menami atd.: brzemenami Tkadl. 42ᵃ, s ſemenami Comest. 4ᵃ, semenami slc.; ob. též -menama, -menma Us., ramenama chrom. 275 atd.

Měna kvantity kmenové ve sklonění tomto.

Mimo jmě všecka ostatní substantiva mají v sg. nom. vok. akk. slabiku první dlouhou; ta pak v pádech ostatních je krátká, tedy: rámě gen. ramene, dat. rameni, …plur. ramena atd., plémě gen. plemene atd., símě stč. siemě gen. semene atd.

Stč. bylo siemě gen. sěmene atd., a z toho změnami hláskovými náležité

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).