Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<408409410411412413414415416>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

BartD. 22 (zlin.), po jednom dnu AlxH. 6, 29; dňu, podle jo-km.: w dnyu neb v noci Dět Jež. 1ᵃ, ve dňu chrom. 274;

sg. instr. dnem, stsl. dьnьmь: dnem i nocú AlxH. 8, 21, dnem i nocí Hrad. 10ᵇ atd., Us.; – dňem chrom. 274, dňom slc., podle jo-kmenů; – du. nom. akk. vok. dni, stsl. dьni: dva dny Pass. 457, DalC. 91, po celá dwa dni Háj. 23ᵃ, t. 99ᵃ;

du. gen. lok. stsl. dьnu, v češt. nedoloženo; – dní stsl. dьniju,podle ĭ-km.: po dwu dny Ol. Lev. 19, 7, po dwu dni Koř. Mark. 14, 1, t. Mat. 26, 2, ve dwu dnij Mill. 17ᵇ, těchto dwú dnij Ben. Est. 9, 27;

du.dat. instr. stsl. dьnьma, v č. nedoloženo; – dnoma, podle o-km.: přěd dvěma dnoma Hrad. 19ᵇ, s těma dvěma dnoma Štít. uč. 132ᵇ;

plur. nom. vok. dnie, stsl. dьnije, podle ĭ-km.: poděkujte noci i dnye hospodinu ŽKlem. Puer. 71, jiní čsní dnye Hrad. 119ᵃ, tož jsú dnije vaši Štít. ř. 8ᵃ, kdyby nebyli ti dnije ukráceni t. 69ᵃ; dné, dnee let vašich dies ŽPod. 89, 9, tvar na pohled starožitný, srov. stsl. dьne Mikl. III2 41, v skutku však možná že novotvar podle jiných pl. nom. -é; – dnové, dial. vých. dňové, podle kmenů -o a -jo: dnowe ŽWittb. 72, 10, dnowe ŽKlem. 72ᵇ, Pass. 252, dnouee tvoji Ol. 2. Reg. 7, 12, dnowé Br. Gen. 25, 7 atd., dosud; dnowe zlí jsú EvOl. 168ᵇ, dnowe přijdu t. 172ᵇ, časové a dnyowe t. 133ᵇ, aby byli dnowy (sic) i noci t.; – dni, podle týchže kmenů: stojie dny ŽWittb. 118, 91, všickni dny vaši ŽKlem. 89, 9, aby nebyli ukráceni tij dny Krist. 84ᵇ skonali sú sě dny naši Pror. Jer. Lament. 4, 18, tací dny biechu AlxV. 370; v pozdější době je dni akkusativ jména neživotného vzatý za nom.: suché dni Vel. Jg. atd., dosud, jsou krátké dni Us.; -

pl. akk. dni, stsl. dьni: za tri dni Cis. Mnich. 97ᵃ, všěcky dny ŽWittb. 22, 6, na každé dny t. 7, 12, nade dny královy t. 60, 7 a j., tři dny Pass. 312 a j., za tři dni Háj. 60ᵇ, Br. Gen. 42, 17, za mnohé dni t. Deut. 1, 46, na staré dni t. 32, 7 atd., dosud; v ŽWittb, psáno: všěcny dnye svátečnie dies festos 73, 8, omylem; koncovka zdloužena: nech tak státi tři dnij Háj. herb. 4ᵃ, 59ᵇ, 370ᵇ a j.; – dny, podle o-km.: po wſſecky dny Br. Jer. 35, 19, dny ſwatečznie Chelč. 21lᵇ, Us.

pl. gen. dní, stsl. dьnij: dny mých ŽKlem. 157ᵇ, ŽWittb. 38, 5, těchto dnyy Štít. ř. 21ᵃ, za dnýý Joziášových Pror. Jer. 1, 2, z mnoho dnj Br. Jer. 47, 16 atd., Us., dní BartD. 22 (zlin.) a j.; z toho dial. dniej: neukrátil dnyey EvOl. 297ᵇ, dnyei svých t. 311, srov. I. str.214; dnóv, podle o-km.: dlúhost dnow ŽKlem. 20, 5, dnow mých t. 101, 24, třidcěti dnow AlxB. 7, 24, sedm dnow Pulk. 41ᵃ, podlé dnow Ol. Lev. 12, 2, za dnuow Antikristových ChelčP. 16ᵃ, dnůw tvých Br. Deut. 30, 20 atd., dosud Us.; – dňóv, podle jo-km., a z toho dále dňuov, dńův, dňů a také dniev, dnív: prodlenie dnyow ŽPas. 20, 5, tří dnyow EvOl. 127ᵇ, do najposlednějších dňuow Alxp. 13, ode dnyu starých EvOl. 175ᵇ,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).