Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<409410411412413414415416417>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

175ᵇ, za dnyew Joachyma syna Joziášova Pror. 85ᵃ, čtyřidseti dnyew EvOl. 82, osm dnyw EvOl. 213ᵃ (srov. pl.gen. oráčóv; -iev, -ív § 65, 2; v I. str. 225 uvedeno dnyw s výkladem jiným, méně podobným); slc. dňov; – dial. dních, zkrác. dnich, s konc. -ch podle sklonění zájmenného a složeného: dnich BartD. 117 (laš.); –

pl. dat. stsl. dьnьmъ, v č. nedoložen; – za to je dnóm atd., k dnom Ol. Gen. 47, 9, dnům Us.; dial. dňom slc.; –

pl. lok. dnech, stsl: dьnьchъ: u mladých dnech Jid. 20, we dnech ŽKlem. 89, 14, ŽWittb. tamt. atd., dosud; v Pass. psáno: po několice denech 336, omylem; – dniech, podle o-km.: we dnyech mých ŽWittb. 114, 2, w dnyech oněch EvOl. 149ᵇ;

pl. instr. stsl. dьnьmi, v č. nedoložen; – dny, stsl. dьny: mezi dny slavnými Ol. Esth. 16, 22, dvěma dny postními ChelčP. 212ᵇ, před těmito dny Br. Zach. 8, 10 atd., dosud; – dni uvodí Jg. a Hatt. Ml. 185, bez dokladu; – dial. ob. dníma, mechanickým připojením koncovky -ma ke gen. dní, mezi dnjma BílC. 16, mezi jinýma dnima Seel. 16, před čtrnácti dníma Us. ob.; dňama BartD. 22 (zlin.) atd.

týden je spřežené zájm. a subst. den. Skloňuje se a) náležitě, když oba členové se skloňují, na př. nom. tý-den, gen. tého-dne, dat. tému-dni atd. Ale od skloňování toho se upouští, a bývá zejména bez sklonění náležitého člen první, ustrnulý někdy b) v tvaru svém nominativním (akk.) tý-, tedy na př. nejen nom. akk. tý-den, ale i gen. tý-dne, dat. -dni atd., někdy c) v tvaru svém genitivním tého-, tedy na př. nejen gen. tého dne, ale i nom. tého-den, dat. tého-dni atd. – Místo bývá i týž: týžden atd.

Příklady a doklady:

sg. nom. akk. a) tý-den: tiden Pass. 315, týden Br. Gen. 27, 27, vešken tyzden Otc. 371ᵃ atd., dosud; tejden ŽerKat. 102 a Us. ob., tédeň chrom. 274; c) tého-den: každý tehoden KolEE. 327ᵇ (1682), křížový tyhoden Beck. 1, 314;

sg. gen. a) tého-dne atd.: do tehodne Hrad. 19ᵃ, HusPost. 188ᵇ, Chir. 378ᵇ, ChelčP. 210ᵇ, aby třiedu svého tehodne držal Pass. 275, tohoto tehodne Otc. 259ᵇ, List. Poř. 1428, Br. Dan. 9, 27, každého tehodne KolČČ. 275ᵇ (1556), toho tyhodne t. 116ᵃ (1549), druhýho týhodne Beck. 1, 60, od týhodne TomP. 3, 640 a Us.; do tehodye Alch Ant. 73ᵃ, některého tehodnie KolEE. 328ᵇ (1692); – b) tý-dne atd.: tydna sedmého Ol. Lev. 23, 16, těchto tydna OlMüllB. 618, půl tejdnu Us. ob., tédně chrom. 275, slc. týžňa z týždňa atd.;

sg. dat. a) tému-dni atd.: od týhodne k témudni TomP. 3, 640;

b) tý-dni atd.: k tejdnu Us., tédňu chrom. 275, týžňu slc.;

sg. lok. a) tém-dni atd.: po tem dny Pass. 313, Otc. 259ᵃ, po temdni Hrad. 19ᵃ, w temzdni biechu uzdraveni intra hebdomadem Otc. 445ᵇ, třikrát

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).