Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<407408409410411412413414415>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ukazováno při pádech jednotlivých v §§ předešlých. Naopak přecházejí zase některá substantiva odjinud sem: zejména: křen stč. chřěn, stsl. chrênъ, gen. okolo chřene Háj. herb. 214ᵇ a Us., vedle křenu; lupen, hořkého lupene Jád. Jg., m. lupenu; o subst. kmen není lze pověděti určitě, patří-li původně sem či do vzoru chlap: lit. kamenas Stammende tu nerozhoduje, dluž. kmeń svědčí pro -a doklady nahoře uvedené zase jsou starší a četnější pro -nъ.

3. V kámen gen. kamene atd. jest -á- jen v sing. nom. akk.

1. Subst. den má tvary rozmanitější a sklonění jeho jest: sg. nom. akk. den, stč. I nč., stsl. dьnь; – z pádů jiných, kde jest -ň- po právu, přejímá se také sem a jest deň: w den Kladr. Gen. 21, 8, přes deň t. Ex. 35, 3, dnešní deň OtcB. 53ᵇ, deň súdný Ben. Jud. 16, 20, deň Us. v nář. východních; –

sg. vok. dni, stsl. dьni; – v nář. vých. dňu; –

sg. gen. dne, stsl. dьne: den ote dne svD. 165, Modl. 16ᵃ a j., ote dne do dne ŽKlem. 95, 2, den ode dne Brig. 31ᵃ, jednú dne jědl Pass. 385, nevím dne smrti své Br. Gen. 27, 2 atd.; jednoho dnee EvZimn. 9; nč. dne, dne soudného Suš. 14; dna podle o-km.: neotkládej den ote dna Lit. Sir. 5, 8 a Ol. tamt.; – dně bez přehlásky dňa, obě podle jo-km., v nář. vých.: dnye hodnieho EvVíd. Jan. 7, 14, dnye prvého a dnye osmého t. 175ᵃ, za dnye t. 238ᵇ, den ode dnye Brig. 16ᵃ, za půl dnye AlchAnt. 10ᵃ, t. 15ᵃ, dně chrom. 274, do dňa Suš. 138, třikrát dňa sa dójí, dva razy dňa BartD. 180 (slov.), dňa t. 22 (zlin.), slc.; –

sg. dat. dni, stsl. dьni: den dny vzříhá slovo ŽWittb. 18, 3, ke dni Háj. 20ᵃ, Br. Jer. 12, 3, Us.; – dnu, ke dnu Us.; dnovi (při významu personifikujícím), den dnowy vyřihuje slovo ŽKap. 18, 3, běda dnowi diei Ol. Ezech. 30, 2, Kladr. tamt.; – podle jo-km. dňu a dňovi, srov. stsl. dьnju a dьnevi, den dnyu vyřehuje slovo ŽKlem. 18, 3, dňu chrom. 274, dňu slc., aby vládli dnyowy EvOl. 133;

sg. lok. dne stsl. dьne; o koncovce -e v. § 12; tvar ten je jen ve výraze ve-dne, vъ-dьne (s významem = za dne): we dne Jid. 153, ŽKlem. 90, 6 a j., ŽWittb. 1, 2 a j., ŽKap. 41, 9, AlxM. 4, 13, Br. Ex. 40, 38 atd., dosud; v noci i we dnee EvZimn. 8; v nářečích, kde se ne měkčí v ňe, jest ovšem dňe: vo-dne vysl. vo-dňe Hatt. slc 71, ve dňe Suš. 13 (opav.), srov. stpol. we dnye Jag. Arch. 7, 548; jiné jest dně, v. zde dále; – dni stsl. dьni: w tom dny súdném Pil. a, sedmkrát we dny in die ŽKlem. 118, 164, v noci i (w) dny u biele Hrad. 123ᵃ, we dny zlém Koř. Efez. 6, 13, po některém dni Háj. 167ᵇ, we dni svém Br. Lev. 23, 37 a j., Us., o dni, po dni BartD. 22 (zlin.), v prvom dni, po druhom dni Hatt. slc. 71; dně, dnu, podle o-km.: we dnye EvOl. 238ᵇ, ve dně BartD.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).