Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<145146147148149150151152153>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

(1618), po Jakubowi Peklovi KolCC. 38ᵇ (1559), po Janovi Zaſwietlowi KolČČ. 99ᵇ (1548); – sg. instr. atd. jako vládykú: Šimkem Bříškú HořovA. 28ᵇ (1546), Mikulaſſem Peklau KolČČ. 157ᵃ (1552), Jakubem Peklau KolCC. 38ᵃ (1558), před Jeſſkem Zaſwietlu KolA. 1512, Janem Zaſwietlau KolČČ. 69ᵃ (1547), s Ottou Us.; -em, s panem Stýblem, Vrťátkem Us.; – pl. nom. -ové, podle vzorů mužských: bratří Peklowe přiznali se KolCC. 38ᵇ (1559), bratří Stýblové Us.; – taktéž pl. gen. -ův, bratří Stýblův atp. Us., – pl. dat. -ům: bratřím Stýblům atp. Us., – pl. akk. -y: bratří Stýbly Us., – pl. lok. -ech, bratřích Stýblech Us., – a pl. instr. -y: Mikulášem, Jeronýmem a Petrem, bratrzimi Pekly KolČČ. 285ᵇ (1559), bratřími Stýbly Us.

Některá substantiva jednotlivá tohoto vzoru.

bedro, má vedle sebe fem. bedra, tak i v stsl. Na př. sg. nom. akk. bedro MamA. 23ᵃ a j., polož ruku pod bedro mee Ol. Gen. 47, 29, pod bedro mé Br. tamt. a bedru twu femur tuum ŽWittb. 44, 4, střěla vstřělena u bedru femori Ol. Sir. 19, 12, obnaživše bedru panenьsku Hlah. Judit 9, 2; – sg. gen. z bedra jeho Ol. Súdc. 8, 30, do bedra zdravého Sal. 718, a s pravé bedry t. 3, 21, z bedry jeho t. Gen. 49, 10, až do samé bedry Baw. 359; – sg. dat. k ſwe bedrzie Ol. Súdc. 15, 8; – sg. lok. o ráně na bedru Sal. 546 a na pravé bedrzie Ol. Súdc. 3, 16; – pl. nom. akk. bedra tvá ſemora Pror. Jer. 13, 26, ſwe bedra femora tua Ol. Sir. 47, 21, bedra waſie lumbos Koř. Efez. 6, 14, ranil bedra má Ben. Job. 16, 14, na bedra naše t. 3. Reg. 20, 31 atd., a nad bedri twe ŽKlem. 44, 4, bedry clunes Vít. 92ᵃ. Prešp. 1209, bedry nates Nom. 67ᵇ BohFl. 422, podpášete bedry vaše Jeron. 30ᵃ, lóno i bedry Otc. 59ᵇ; – pl. gen. stejný ve sklonění středním i ženském: do bedr Ol. Ex. 28, 42, z bedr Abrahamových Koř. Žid. 7, 5, z tvých bedr Troj. 54ᵇ od beder Ben. 1. Par. 19, 4, okolo bedr svých Br. NZák. 8ᵃ, z beder KolL. 87ᵇ (1603), beder Us.; – pl. dat. bedrám Jg.; – pl. lok. na bedrach Ol. Ezech. 21, 12, Ben. 3. Reg. 2, 5 a j., na bedrách Br. Jer. 13, 4. – Pro fem. bedra svědčí také dimin. bedřicě, przy bedrzyczy Vrat. 4ᵃ; z neutra bedro jest bedrce.

číslo má nahoře doloženy také sg. gen. -u a pl. gen. -óv, a podle toho mohlo by se podobati, že vedle neutr. číslo bylo také masc. čísl, v. Jg. s. v. a srov. žezl baculus vedle žezlo sceptrum a j. p.; ale podobnější jest a stačí tu výklad, že vytčené tvary odchylné jsou novotvary.

dietko nč. dítko neutr. je v sing., v plur. je k tomu dietky nč. dítky fem.; srov. sing. dietě, dítě neutr., a plur. děti fem. Na př. pl. nom. akk. tri detki Cis. Mnich. 97ᵃ, dietky pueri ŽWittb. 148, 12, dietky chtie zemřieti Hrad. 124ᵃ, mé milé dietky Pass. 315, což dyetky vidie Štít. uč. 54ᵃ, tyto malé dijetky Štít. ř. 33ᵇ, dítky Us., – gen. těch dijetek Štít. ř.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).