Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<146147148149150151152153154>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

33ᵃ, nč. dítek, – dat. svým dyetkam ML. 82ᵇ probytečen byl dijetkam Štít. ř. 34ᵃ, djtkám svým Br. Gen. 47, 24, – o svých dietkach Hrad. 124ᵃ, dítkách Us., – ſ die(t)kami Hrad. 2ᵃ, s djtkami Br. Ex. 10, 9.

dna plur. k sg. dna gen. dny atd., v. § 151.

dřevo plur. drva. V ř. δϱνς. lit. derva Kienholz a ř. δόϱυ je stupňované dr-, der-, dor-. V slovanštině je z toho stupeň der- v psl. dervo č. dřěvo, dřevo, a stupeň dr- v drъv- z býv. drū-. Z kmene dervo- je sing. a du., kdežto plur. má tvary z kmene drъv-o-. Analogií vznikají ovšem novotvary drev- pro plur. a drv- pro sing.; ale vytčený rozdíl drží se i přes to v češtině dlouho a zřetelně. Jest tedy sg. nom. akk. dřěvo: drziewo fíkové ficus ŽKlem. Hab. 17, drziewo lignum ŽWittb. 1, 3, drziewo polské ligna campi t. 103, 16, drziewo Pass. 311, drzyewo t. 384, by to drziewo usvadlo arbor Krist. 77ᵇ, drzyewo BohFl. 208, drzevo lignum Prešp. 548, tázal skrzě drziewo interrogavit in ligno MamA. 26ᵇ; bobkowe drzyewo laurus RostlD. 75ᵃ, bobkowe drziewo ChirB. 118ᵇ, bobkowe dřewo SlovA., bobkowe drzewo RostlF., drzyewo bobkowe RostlD. 75ᵃ, drzyewo morzſke lignum aloes t. 95ᵃ, dříewo cedrowé HusPost. 22ᵃ; vietr drzewo z kořen vyvrátí Tkadl. 11ᵃ; drziewo arbor Otc. 162ᵇ, (byl) jako drziewo k člověku podobné Otc. 355ᵇ; fíkové drzewo nebude ovoce mieti ŠtítMus. 81ᵇ, (Zacheus) vstúpil jest na drzewo planého fíku ChelčPost. 275ᵃ; (v kolbě) mnohý křičí na vazače aby mu dal drziewo (kopí) v ruce NRada 897; drzewo lignum Ben. 1. Par. 20, 5 atd., nč. dřevo; – sg. gen. dřěva: ani kde viděti drzyewa nusquam sese objicit arbor AlxV. 2156, posadichu ji na jednoho drzewa ratolest Trist. 67ᵃ, z drzewa ex ligno Ben. 4. Reg. 19, 18; toho drzewa (rodokmenu) kmen jest otec nebo máti Štít. uč. 38ᵇ atd., nč. dřeva; v Mill. čte se: od drewa aloe 99ᵃ, buď omyl m. dřeva, anebo novotvar dreva·, – sg. dat. dřěvu: počě spáti drzyewu sě kloně AlxV. 734 atd., nč. dřevu; – sg. lok. dřěvě: na drziewie Pass. 384, OtcA. 408ᵇ atd., nč. na dřevě, na dřevu; – sg. instr. dřěvem: pod drziewem sub arbore Otc. 289ᵇ, pod každým drzewem Ben. 4. Reg. 16, 4 atd., nč. dřevem; – du. nom. akk. dřěvě. dwie drzewie duo ligna Ben. 3. Reg. 17, 12; – pl. nom. akk. drva: drwa polská ligna campi ŽKlem. 103, 16, (sv. Václav) z lesa drwa nosieše DalC. 27, drwa ligna Pror. Isa. 30, 33, drwa smy kupovali t. Jer. Oratio 4, aby drwa rubali ligna caedant Ol. Jos. 9, 21, aby nechodili daleko po drwa ligni gratia Otc. 141ᵇ, okolo Egypta (Kaira) nenie lesóv protož jsu drwa welmi draha KabK. 34ᵃ, (peníze) za drwa KolA. 1517, oheň a drwa Br. Gen. 22, 7 atd.; nč. drva, choditi na drva t. j. porážeti dříví Us. (ve vsi Talíně u Písku, sděl. skript. Jos. Truhláře), drva BartD. 20 (zlin.), a novotvar dřeva, dřeva = břevna BartD. t. a j.; – pl. gen. drev, drév zúž. drýv: břiemě drew naklada ŠtítMus. 62ᵇ (ve ŠtítV. 129 je za to dřev), cepi miesto drevь Hlah. 1. Par. 21, 23, nevkladeš drevь na oheň t. Sir. 8, 4, šed

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).