Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<139140141142143144145146147>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zvláště při kmenovém -n, -d, -t, pak také při kmenech jiných. Na př. na kolenech Trist. 29, v svých hnyezdech Alb. 5ᵇ, w letech Túl. 24ᵃ, po třech ſtech letech Pass. 365, ve třech letech KolČČ. 19ᵃ (1551), v-wratech ŽKlem. 126, 5, w uſtech ŽWittb. 5, 13, w wratech t. 9, 15, na mieſtech Pass. 304, t. 456, na myeſtech Alb. 2ᵇ, t. 13ᵇ, v rozličných myeſteech epištol jeho Štít. ř. 58ᵇ, po těch mijeſteech chodiec t. 205ᵇ, w mieſtech in urbibus Ol. Num. 21, 25, w meſtech Ben. 4. Reg. 18, 11, w mieſtech Háj. 327ᵃ; – na křídlech, sklech, hrdlech, zádech, stádech, poutech, letech, ustech, městech, místech, kamnech, prknech, suknech, kladivech Dobr. Lehrg.² 190 sl.; – nč. oknech, hnízdech, letech, vratech, ústech, městech, místech, nosidlech, ňadrech, právech, písmech atd. Usus spisovný má -ech pravidlem, kde souhláska kmenová je jiná než hrdelná, a tak jest namnoze i v nářečích: městech, slovech atd. Us. ob., mňestech, místech, vratech, hovadech, stádech, kamnech chrom. 269 atd.; dialekticky vyskýtá se -ech i po hrdelnicích, na př. stjick. na jabkech (srov. BartD. 88). – Srov. pl. lok. chlapech v § 39 č. 2.

Koncovka –och je podle ŭ-kmenŭ, z -ъchъ, stejná s koncovkou v pl. lok. chlapoch § 39 č. 3; výklad tam o ní podaný platí také zde. Na př. oknoch BartD. 19 (zlin.), t. 68 (val.), děckoch Btch. 423, na hradiskoch Suš. 355. V nář. stjick. je bezpochyby zdloužené -óch, městóch atd., jak souditi lze podle lok. dubóch, koňóch, polóch, zahradóch téhož nářečí BartD. 84.

Koncovka -ách je z a-kmenů, městečkách podle rybách; srov. opět stejnou koncovku v pl. lok. vzoru chlap § 39 č. 4, výklad další tam podaný platí také zde. Příklady: na polickach Reg. I. r. 1167; ve všěch dielach in omnibus operibus ŽKlem. 144, 13; na kamnach Hrad. 129ᵇ; w trzyewach Modl. 101ᵇ; na noſidlach Pass. 327; na noſydlach ML. 24ᵇ, Vít. 38ᵇ; po mieſtách suchých HusPost. 47ᵇ, w ſedlach pozlacených t. 60ᵃ; na bidĺach t. 103ᵃ, na tielach t. 162ᵇ, w ſlowach t. 178ᵃ; na kolach in rotis Ol. Ezech. 1, 21, na noſydlach Ol. 2. Mach. 9, 8, w gezerach t. Lev. 11, 9, na kolenach t. Deut. 28, 35, w myeſtecżkach t. 2. Reg. 2, 3; na ċelach in frontibus Koř. Zjěv. 13, 16 a 14, 1, w kupadlach t. Jan 9, 11, w piſmach t. 21, 42, na kṙidlách Kladr. Ex. 19, 4, w mieſtecžkách Ben. Jos. 10, 39, w woyſkach t. 4. Reg. 19, 35, w ſtrzewach t. Job. 31, 36, w wogſkach Háj. 158ᵇ a j., w uokynkach KolČČ. 98ᵇ (1548), na kamnach Háj. herb. 235ᵇ, na močidlách t. 292ᵇ w Střewách t. 28ᵃ, t. 88ᵇ a j., w ſtřewách Br. Jon. 2, 1. w křjdłách t. 5, 9, ve všech měſtečkách t. 21, 25, w kołách Beck. 1, 5 (předml.), na Slowách t. 1, 575, w Měſtečkách t. 1, 91, na všech mjſtách t. 1, 29 a j.; na kolenách BílC. 76, na pravidlách VesA. 178ᵇ, na křjdlách t. 21ᵃ a j.; břichách Tomsa 160, gablkach t. 161, gezerach t. 162, železách t. 163; semenách, senách Pelzel² 53, nikoli prý -ech; zvláště prý jest -ách při kmenovém h, ch, k a někdy při l, r: jhách

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).