Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<132133134135136137138139140>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Sklonění o-kmenů středních.

I. Vzor město.

Sem patří všecky střední o-kmeny s koncovkou tvrdou. Kmen substantiva vzorového je město-. Skloňování jest toto:

sing. nom. akk. vok. město,

gen. města; -u

dat. městu; -ovi

lok. městě, -u

instr. městem; -om; –

du. nom. akk. vok. městě

gen. lok. městú

dat. instr. městoma;

plur. nom. akk. vok. města

gen. měst; -óv, -í

dat. městóm, -uom, -ům; -ám

lok. městiech, -ích; -ech, -och, -ách

instr. městy; -mi, -ami.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing. nom. akk. vok. město, jedno miezzto Pil. a atd., pravidelně. Odchylkou vyskytuje se však také koncovka -e, a to v nář. rožnovském: plese místo pleso (jezero), prose m. proso BartD. 68; v nářečí tom říká se vajce a také vajco (analogií podle město), okénce a také okénco atd., přidělány tedy naopak také k nom. pleso, proso tvary parallelní plese, prose.

Sing. gen. města. Na př. z eelamĭczka svD. 11 atd. Zřídka -u, podle gen. dubu: lidé bez cziſlu sú jako piesek mořský innumerabiles Lit. 3. Reg. 4, 20, (lid) jako piesek morski bez czíſlu t. 2. Reg. 17, 11, (cierkev) nezaviera lonu milosrdného navracujícím sě Hilar. 28ᵃ, Jakuba z Hradiſſtku KolČČ. 268ᵇ (1557).

Sing. dat. městu. Koncovku -ovi, podle o-kmenů mužských, má subst. jmiecko onomax, myeczkowy svému PulkR. 187ᵃ, v. doleji § 96. Jiný příklad jest ghowi Comest. 186ᵃ.

Sing. lok. městě; -u.

Koncovka vlastní jest -ě, psl. -ê. Souhlásky kmenové jsou před ní náležité změněny, na př. oko- v ocě, vojsko- u vojščě, jho- ve jzě, rúcho- v rúšě, věno- u věňě atd. Plné drží se dílem dosud, na př. v židovstvě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).