Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<126127128129130131132133134>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

voj. Sing. v stsl. nedoložen; česk.: Woy sëě počě hotovati AlxV. 425, spade v wog to veselé t. 568 atd. Plur. nom. a akk. jsou podle sklonění -jo, nom. viz nahoře § 63, akk. Babylonský wogie sebra AlxH. 1, 21, král wogye před Míšňem zastavi DalC. 50; – pády ostatní jsou podle i-km.: gen. vojí, z řěckých wogy AlxV. 1347, tolikéž jmám já wogi t. 1043; dat. vojem, k svým wogem AlxH. 4, 37, tu sě (bylo) wogem snieti t. 4, 34, (Alexander) wogem do stanów rozkáza AlxV. 926, káza wogem vstáti t. 932, (Alexander) wogyem dobřě odpočinu t. 2141, káza sě vrátiti wogyem t. 2224; lok. vojech, v wogyech AlxV. 1353, t. 1526; instr. vojmi, král hnu sě s woymi t. 1194. Nč. voj, pl. voje, vojův atd. (jen v jazyku knižném).

zářuj, zářij, jméno měsíce, patří ke sklonění -jo, na př. nom. zaruy v rkp. XIV stol. (Rozbor 190 pozn.), zarzwy t. j. zářuj Boh. 27, zarzyg Rozk. 55 a v kalendáři při ŽPod., zarig MamV.; gen. měsiecě zarzygie Pulk. 45ᵇ t. 68ᵃ a j. (často a vždy tak), měsiecě zarzyge PulkMus. 1ᵃ, desátý den zarzigie Comest. 239ᵇ, prvý den zarzyge t. 32ᵃ a j., od polu srpna do polu zarzige ChirB. 19ᵃ. Vedle toho vzniká stažením září gen. zářie, podle ьjo-kmenů, měsíce zarzie Comest. 155ᵇ, až do zarzij t. 147ᵇ atd., v. § 78.

zloděj, pl. nom. zlodějie atd., v. § 63.

Vzor Juří, řebří.

Sem patří všecky mužské ьjo-kmeny. Kmen substantiva vzorového Juří jest jurьjo- přehlas. jurьje- atd. Skloňování jest toto:

sing. nom. Juří, řebří

vok. Juřú, řebřú, -iú, -í

akk. Juří, řebří

Juŕá, ie, -ří

Jiřieho, -ího

gen. Juŕá, ŕebŕá, -řie, -ří

Jiřieho, -ího

dat. Juřú, řebřú, -iú, -í

Jiřiemu, -imu

lok. Juří, řebří

Jiřiem, -ím

instr. Juřím, řebřím, –

du. nom. akk. vok. Juŕá, ŕebŕá, -řie, -ří

gen. lok. Juřú, řebřú, -iú, -í

dat. instr. Juříma, řebříma; –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).