Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<919293949596979899>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

velryb stč., na př. nom. akk. welryb Pror. Dan. 3, 79, jej sehltí propastný welryb Štít. ř. 215ᵃ, i stvoři buoh welryb Comest. 5ᵇ, velryb Vel. Jg., welryb jej požřel Har. 1, 119, gen. akk. zabiem welryba Pror. Isa. 27, 1, v břišě welryba ceti Koř. Mat. 12, 40, vzbuditi velryba Br. Job. 3, 8, dat. Jonáš otjat byl welrybowy Alb. 59ᵇ, plur. welribowe ŽKlem. Puer. 79, ŽWittb. tamt., welrybow velikých Mill. 118ᵃ; nč. je za to velryba.

zad, záda v. v § 96.

zdrávas, spřežka vzniklá ze zdráva jsi, vzata za appellativum a skloňována: gen. zdrávasu, plur. dva zdrávasy Us.

žezl, stsl. žezlъ virga, baculus, bylo také v stč., na př. zezl tvój ŽKlem. 22, 4 a ŽKap. t., zlatý zzezl Kruml. 48ᵇ, nach a zzezl jemu dávali t., zlatý žezl Kladr. Est. 15, 15;– vedle toho neutr. žezlo, zzezlo sceptrum Pror. Isa. 9, 4.

žleb-, žlab-, na př. Suchý Žleb jm. míst. (u Blanska na Mor.), po mrzutém zlebu Štít. ř. 136ᵃ, po smrdutých zlebyech Štít. uč. 156ᵇ, po shnilých zlebyech t. 158ᵇ,– žlab Us., z toho žlabu Mill. 17ᵇ, po lidských žlabech Koll. Jg.;– není to přehláska a-e, nýbrž žleb- stsl. žlêb- změněno ve žlab, srov. I. str. 205.

2. Vzor oráč, meč, kóň.

Sem patří všecky mužské jo-kmeny. Kmen substantiva vzorového oráč jest oračo- přehlas. orače- atd. Skloněni jest toto: sing. nom. oráč, meč

vok. oráču, meču, -iu, -i; otče, kněže

akk. oráč, kóň, meč; -a, -ě, -e

gen. oráča, koňa, meča, -ě, -e; -u

dat. oráču, meču, -iu, -i; -ovi, -ěvi

lok. oráči, meči; -u, -iu, -i; -ovi, -ěvi

instr. oráčem, mečem; -om;–

du. n. a. v. oráča, meča, -ě, -e

gen. lok. oráčú, mečú, -iú, -í

dat. instr. oráčoma, mečoma, -ěma, -ema;–

plur. nom. vok. oráči, koni, meči; -ové; -ě; -ie, -é

akk. oráčě, mečě, -e

gen. oráč, meč; -óv, -uov, -ův, -iev, -ív; -í

lok. oráčích, mečích; -iech, -éch, -ech, -och, -ách

instr. oráči, meči; -mi, -ěmi, -ami.

Kromě koncovek zde zaznamenaných jsou ještě některé jiné jejich obměny hláskoslovné a zvláštnosti dialektické; o těch v. v §§ násl.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).