Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

str. řádek

391 17 zd. doplň: ſmetmy Štít. ř. 58b

5 zd. doplň: ſrſtmi Drážd. Mar. 1,6

392 18 doplň: vok.: pane a testi milý ArchČ. 14,35 (1447)

2 zd. doplň: v silnéj trty UmRúd. 1051; s tím se vším dojdu trtij, když přijde hodina smrtij Mus. IV B 15, 351b

393 14 zd. doplň: dcery vdadie za bohaté zeti ChelčBoj. 380a (58)

395 15 doplň: z týž pece ArchČ. 22,316 (1588)

398 1 doklad ze Štít. Rozb. 145 je ŠtítVyš. 53b: svými prſmy

18 zd. doplň: s městy a vsími Břez. 455

399 16 zd. doplň: třmi obruczzi GestaM, ad B 129a: okršlky

400 11 zd. doplň: německým myſſem Regim. zdraví 88 (Veleslavín 1587)

401 7 všemi má býti vešma

403 18 doplň: všech třích stavů ArchČ. 22,328

11 zd. doklad toho z doby starší není mi znám oprav: Prokop puojčil mně cztyr kop Arch.mPr. 1046, 33b (1506); cztyr deſateho ŠtítAlžb. (=OtcA.) 493a

405 11 doplň: ve čtyřích neděléch ArchČ. 14,32 (1447)

3zd. doplň: mezi třjma bratřími Pěčka C IIIa (1609); se třima koňmi Pěčka D IIb

406 7 doplň: třimidczat měrami ječmene Bosk. Lev. XXVIII (= 27, 16)

9 doplň: přěde trzymy súdcěmi UmRúd. 933

408 1 ječmene, jěčmene má býti jěčmene, ječmene (Gb)

4 doplň: Matějem od bielého gelene Arch.m.Pr. 992, CXX (1431)

410 3 doplň: z korzen ComestC. 126a; z korzen vydřevše Pass. 622

411 14 doplň: sg.vok.: přějasný dne Aug. 131a

413 8 zd. tehodye má býti tehodnye (Gb)

414 10 doplň: před týhodnem ArchČ. 30,90 (1541); t. 298 (1558)

15 doklad ze Suš. za dva týdně 359 má býti uveden v odstavci následujícím pro pl. akk. týdně (Gb)

17 doplň: Tehodnowe Daniele proroka k skončení svému přišli NUK XVII E 13,55

416 18 zd. doplň: Mikšo dictus Kokot de Slemene (Slemeno u N. Paky) ArchČ. 31,26 (1392)

11 zd. doplň: proti gmeny jeho NUK XVII E 13, 243a, gmenu Ol.t.

417 8 zd. Luk. 11,18 má býti Luk. 15,5 (Gb)

7 zd. doplň: dvě břemeni cibule PoprR. 4 (1391)

423 6 doplň: dvě holubieti Bosk. Num. 6,10 ale: dvě holubietie t.Lev. 14,22; dvě ptaczietye holubiej Drážd. Luk. 2,24

18 doplň: těma dvěma dobytčema HusStrah. 519a, ale: mezi dvěma dobytčatoma t. 503a

424 2 zd. doplň: dětem, kteříž sú zhrdali krměmi SnářBrn. 50 (28b)

425 17 zd. doplň: Húsatova žena Lún. 5a

428 15 doplň: v tom ẇechti OtcStrah. 49a

430 16 v dokladu ze Suš. 467 vypadlo máti

6 zd. Du. gen. lok. … nedoložen –oprav: od dvú ſtarſſy materzy NUK XVII D 6, 20a

432 7 zd. doplň: po mateřech našich Tkač 231 (1462?)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).