Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<654655656657658659–660>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

507 3 zd. doplň: večeras (!) poslali ke mně ArchČ. 8,35 (1471)

508 16 zd. doplň: měl mnoho cti nebo sbožie neb rozkoši ſye neb one ŠtítBud. 182

14 zd. doplň: podle do siež chvíle novotvar: od letnic, kteréž přijdú v siež rok ArchČ. 10,362 (1486)

509 10 doplň: wſſy noc (= v sí noc) Pass. 604; v snuoci ArchČ. 9,131

510 6 zd. není v češtině doloženo-oprav:kterýkolvek člověk jísek obdrží, že ſjmu bude i ten laz anebo paseka Dúhovo List. Tisovec 1611;

511 17 zd. doplň: ohněm ſym nebo oniem ŠtítBud. 104; před sím byl zde u mne ArchČ. 8,70 (1477)

11 zd. doplň: když sem ſi moczij (m. sí nocí) do Nepomuka přijel ArchČ. 15,21 (1477)

6 zd. doplň: ŠtítOpat. (totéž místo:) neb to ctí tu; pakli by chtěl ſwu (m. sú) čtverú věcí (před tím vypočtenou) potkati kto čtveru věc onu ŠtítBud. 20

512 7 v češtině nedosvědčeny – oprav: Pro plur. fem. je doklad v Štít Bud. 176: že jej popadnú světské žádosti a lopoti svěží a péče sie i ony (Srov. s dokladem z ŠtítBud. 182 při gen.pl.). Písař na tomto místě z nepozornosti po řetězy, které je tu dvakrát, se po druhém řetězy vrátil a psal znova, co stálo po prvním řetězy, ale vynechal při tom sie. Hattala 52,14 za rukopisné péče dosadil pe/ka/, z ony udělal o ny(e)

513 18 k veškeren, -ckeren, -cheren přidej·, stč. fem. -ema, neutr. -erno, pl. masc. -erni atd., nč. -era atd. Us. (Gb)

515 4 doplň: wſſeckeren svět OtcStrah. 49a; wſſeckeren ten nástroj OtcStrah. 45b; wſſeczeren duom Dist. pr. NUK XVII D 6, 203b

18 škrtni: wſſieczko Pass. 181 omylem položené do fem.

518 14 zd. wſſcznh má býti wſicznhi

519 4 zd. doplň: -cna: nade wſyeczna nebě UmRúd. 2429

526 10 doplň: jie před sebú máme ŠtítBud. 60 (zdůrazněno)

527 1 doplň: prosili mnie ListVamb. 1672; přede mnie… mnie žádali t. 1689

528 10 zd. AlBM. má býti AlbM. (Gb)

529 21 škrtni: mezi ſobu Přib. 21b; – doplň:: ſtobu HusE. III,9 (HusŠal. 1448)

538 23 265 má býti I. str. 265 (Gb)

543 18 zd. doklad z ŠtítBud. 43 je pochybný; je to ptačiem (týká se ptáků vůbec); doklad z Comest. 246a je čísti: kratčiem (lat.: in minori breviario super Psalmos). – Doplň: dvě neděle po ſwietiem Jiří Arch.m. Pr. 992, C XXIb (1431)

545 1 UmR 22b má býti UmR. 226. – Doplň doklady: v taczie potřebě ArchČ. 14,92 (1459); my, ješto jsmy v taczieto cti nebyli a tento v takéjto cti bydle Pass. 112

5 doplň: plášť dachu jedný nábožné dievce ſedlſſtie OtcA. 488b; na Třebonštie hoře PoprR. 44 (ed.: Třebonště)

11 doplň: hojné doklady viz F. Křemen, LF 42,1915,117, zejména

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).