Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<653654655656657658659–660>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

438 6 zd. sg. nom. má býti sg. gen.

446 16 doplň: miesta ti, ješto otec mój byl odjal ComestHlah. IIa (ed. 35,37); ti leta t. Ib

451 14 doplň: adv.: když to jemu tetez praviechu Ol.Ester 3,4 crebrius

454 17 doplň: onenno v húni Pass. 639; onano paní Pass. 639

456 8 zd. Plur. jedněmi má býtiPlur. instr. jedněmi

458 20 doplň: ke dvíma bukóm ArchČ. 30,9 (1529); Domažličtí: Dále vedli původové skrze březí vždy cestú … až přivedli k silnici domažlické a k dvíma kamenům ArchČ. 30,83, v nálezu je: k kamenům velikým dvěma t. 85 (svědkové snad mluvili dialektem, rozsudek má tvar spisovný); se dwyma dětma ŠtítJes. 15a

459 8 doplň: aby (orátor) obaudwaum užitečným byl Pěčka P Va (1609); obaudwaum králům Pěčka O VIIa

5 zd. sama, sama má býti sama, samo

461 10 bojujeme má býti bojujme

7 zd. doplň: ne ſamyemy jimi ŠtítBud. 24

464 1n. doplň: něký Janek ArchČ. 9,127 (1475); w nyeku dobu Pass. 327; w nieku dobu Kruml. 45b; žeť někú škodu učinie ArchČ. 9,125 (1475); most… přes někú zátoku ArchČ. 12,60(1522); do někých suduov ArchČ. 12,60 (1522)

465 3 zd. doplň: yczſe nenie skryté Drážď. Luk. 12,2

468 17 zd. doplň: za nic jich nemají Pěčka D VIIa (1609); oni s nic by býti nemohli Pěčka t.

471 19 doplň: skrze ňen (rkp.: neň )Tkač 131

481 8 doplň: ňešto: dědici, neſto by sě na to táhli List. 1388

16 zd. doplň: jejich: sem gegych neviděl Tkač 163

485 1 doplň: pomáhá i jejiema dvěma dcerama ArchČ. 11,254 (1450)

486 8 doplň: že by bratr jiejin pobral statek Tkač 230; jakž otec jiejin umřel Tkač 230

490 5 zd. doplň: úředníky našemi ArchČ. 14,157 (1467); našemi lidmi ListZbrasl. 1418

495 25 po ſway má býti po ſway smrti (Gb)

498 14 doplň: byť mezi tvémi neb mémi která róznice byla ArchČ. 14,31 (1447)

501 6 pro ten tvar nemám dokladu jistého, ale zajisté býval –oprav: v tom trogem činění AlbM. ad A 96b trogyem

17 starnú má býti stranú (Gb)

1 zd. doplň: dvůje třevíce ArchČ. 10,362 (1485)

503 19 doplň: dvé to větším Tkač 321

23 doplň: dvój rozum a owy (m. oby) pravý ŠtítJes. 201b (obój ŠtítVrť.); bych oby očí synu kázal vyvrci GestaB. 28b (var.: obě)

504 9 doplň: lok.: o těch dvých letech Lány Kn. černé 24 (Bystré)

505 4 doplň: ti, čiež jest ta tvrz byla ArchČ. 10,296

20 doplň: czy mocí toto činíš Drážď. Mar. 11,28

22 čímž jsou má býti číž jsau. –Doplň: ti lidi, číž by byli ArchČ. 8,40 (1471)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).