Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<650651652653654655656657658>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

3 zd. doplň: ještos věčně naspořil čsti, chvály, radosti welee UmRúd. 788

318 6 zd. doplň: súť spravedliví a skutci jich v rukú bozy Mus. V E 2, 317b

323 10 zd. i obětoval má býti i obětopal

327 16 zd. doplň: s obú koncí, točíš i s hory i z dolu Arch.m.Pr. 992,43b; ſhuory … s duoly BarlStrah. 304d (připodobněno: rkp. rozlišuje i a y)

328 15 doplň: jdeš . . . k domowy UmRúd. 1360

330 14 doplň: v-polu: v polu kopy PoprR. 42; po polu: žold po polu kopy LetVrat. 24; na polú: přijeď na polú k Huolkovu ArchČ. 9,145 (1475); abych s tebú sjel na póli (m. na poly) od Holkova t.

4 zd. doplň: druzí obapola jdiechu HodPM. 99a; – až do pol potoka Bosk. Dt. 3,16, puol Ol.t.

331 6 doplň: o polednou Dvě knížky sv. Aug. LVII (1590)

332 3 zd. List. filol. 1894 má býti List. filol. 1890(Gb)

333 6 doplň: pakli byl vól cizí druhého (= alterius) vola ranil Bosk. Ex. 21,35; vrátí vól za vól Bosk. Ex. 21,36

334 1 zd. doplň: přijel z uratu Frant. Práva 21,20, z uratau t. 21,1; –ve spiečky = ve snách: komuž sě vidí we ſpieczky, by . . . SnářBrn. 111 (48a)

337 2 zd. škrtni: -vě, podle dušě, země … v. zde doleji (na str. 338, ř. 2). –Doklady stč. uvedené Gebauerem a Trávníčkem (324): břeskvě, broskvě, bukvě, vikvě apod., sem nepatří, neboť jsou to dílem tvary nom.pl., dílem omyly nebo tvary nejisté (srov. o tom V. Flajšhans, ČMF 18,134)

338 14 zd. doplň: i šli předce až nedaleko od borovice k brtvi, pravíc, že jsou té brtve k Lemberku užívali ArchČ. 30,143 (1548)

12 zd. doplň: držieše sě ſwekrvi svéj Bosk. Rut 1,14

4 zd. doplň: povrchu jediné wyetwy GestaB. 18a

339 14 doplň: šli předce až nedaleko od borovice k brtvi ArchČ. 30,143 (1548)

15 zd. doplň: dvě panwy VČA 9,626 (1403); – -ě: dvě konwie cínové Žilin. 94b (1507)

10 zd. doplň: tří konwe VČA 9,626 (1403)

1 zd. doplň: že jsú ty brtve na gruntích kusovodských ArchČ. 30,44 (1540); ty brtve že jsú přes lidskú pamět tu t.; oni že mají brtve nad tú studénkú t.

340 15 doplň: tykwy Bosk. Num. 11,5, tykue Ol.t.; vykuchaj koroptwy Kuch. XVIIIa; že bych jemu byl velmi rád kuroptvy poslal ArchČ. 14,27 (1447)

20 doplň: brzeſquie Štěp. 2,9 (1447); breſquie Štěp. 3,1

11 zd. doplň: z dratwij Ol. Jan 2,15; z dratvvy Drážtď. t.; že jsou z těch brtví … mejto dávali ArchČ. 30,44 (1540); k Bělé plat z brtvi platili t.

8 zd. doplň: dělali měděné penieze z pánva a z kotluov Let. 46; pět gyezwych Lvov. 23b

6 zd. doplň: czierkwem sú posvětili Prol. Jer. Kap. A 127, 10b; dále

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).