Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

str. řádek

17 doplň: mnozí tiſyci buďte s tobú Ol. Sir. 6,6

8 zd. doplň: jsú trzyee wſtupnye poslušenstvie ŠtítVyš. 61b

105 12 doplň: hlemejžďové Let. 462

106 16 doplň: ofěrováchu hrdličky nebo holubencie Krist. 25b

5 zd. doplň: podlé domu Sſtiepankowicz Arch.m.Pr. 2079 (1449); šla až před Marſſtalkowicz Arch.m.Pr. 1154, K IIb (1552); syna Michalowicz Třebenice 51a (1562); Anna Madierowicz Třebenice 71b (1572)

107 16 doplň: šlechtic: pánuov a šlechtic a rytířuov LetVrat. 12

19 doplň: dvé holubenecz Krist. 25b; z prostředka ſtyenycz lvových ŠtítBarlB. 202b (štěncuov Barl. 150b); (svině) po desateru praſec mievá ChelčArcib. 31a; XXtijehenec ArchČ. 13,124 (1506)

108 15 doplň: ſwietcziew tisúc HodPM. 90b

109 4 doplň: pohnal bratří Kocí ArchČ. 13,123 (1506) (pohnati s gen.)

8 zd. doplň: k telcóm zlattym Tob. Brn. ZA 461,303 (149a; délka označena)

110 12 doplň: k paſtyrzom Pror. Jer. 23,2, k paſtirziem Třeb. t.

20 doplň: o hrdliciech a holubencích Krist. 25b

9 zd. doplň: na nás . . . obywateleech HrubPetr. 129a

111 16 doplň: s třidcěti bielými praſcy SnářBrn. 64 (35b); s wnuczenczy Bydž. č. 754 (1455); s pernikarzy Ostrav.cech. (1595);

1 zd. doplň: se zdejšími Pekarzmi Ostrav. cech. (1595); s pernikarzmy Ostrav. cech. (1595); hlemeyždmi Let. 462; s párem koňmi ArchČ. 24,235 (1741)

112 6 zd. doplň: kůš VelSylva 980

114 3-5 škrtni: iuxta villam Gostivar . . . tamt.

8 doplň: šel do Štítař . . . s Peškem tesařem z Štítařóv PoprR. 18

13 doplň: k Malovicóm ArchČ. 8,66 (1471); k Prachaticóm t. 53

16 doplň: k Heřmanicem ArchČ. 13,127 (1506)

21 doplň: na Heřmanicech ArchČ. 13,127 (1506)

9 zd. doplň: pode vsí Beržkowiczy Arch. m. Pr. 3012,2b (1600); nad Holeyſſowiczy Arch.m.Pr. 3012, 2a (1600); v lese nad Chelčici ArchČ. 8,65 (1471)

6 zd. škrtni: Hostivař

3 zd. škrtni: Taktéž . . . t. 311 atd. (na str.115, ř. 2)

116 19 zd. dokladu starého nemám –oprav: při kazatelech Hád. 113b

117 10 zd. doplň: tak zahyňte všickni nepřieteli Bosk. Soud. 5,31

118 12 vynech: -í (Gb)

119 12 doplň k ocel: z pulerovaného ocele Zden. z Zásmuk 36; –doplň k pytel: za pytly ArchČ. 14,27 (1447)

13 škrtni mylný výklad: svízel = jetelová palička; je to povázka

120 18 zd. doplň: muoj przichoz PassT. H 16b; výchoz učinili ArchČ. 15, 553 (1457); při tom odchozu jejím Arch.m.Pr. 1154, K 12a (1552)

9 zd. přidej: Sedlce neutr. a z toho Sedlec masc. (Gb)

123 12 doplň: mudrc m. mudřec

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).