Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<454455456457458459460461462>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dwauch Beck. 1, 37, o obauch VesC. 45ᵃ, gen. dwauch Dolež. 59 (prý masc. a neutr., proti dwau fem.), dwauch Tomsa 1782 str. 202 (zavrhuje), dwauch v. dwau Tham. 64, dwauch, obauch Dobr. Lehrg.² 276 (uvodí jako tvary obecné); ze dvouch, z obouch, ve dvouch, v obouch Us. ob., gen. i lok. dvóch chrom. 281, Btch. 377 (dbeč.), vedle dvóch děveček Suš. 268 (han.), na dvóch dubech t., dvúch BartD. 24 (zlin.), t. 74 (val.), t. 89 (stjick.) a j., gen. dvú lok. dvúch t. 74 (val., místy).

Ještě jiné dial. novotvary se vyvinuly: totiž -och, s koncovkou z pl. lok. vzoru chlap, přijatou také pro gen., jenž v du. je s lok. sdružen: dvoch BartD. 74 (val.), t. 56 (dol.), do dvoch, na dvoch t. 82 (hran.), dvoch, oboch Hatt. slc. 100; – gen. dvách a lok. dvóch n.dvoch BartD. 89 (stjick.).

Proti masc. dvúch, dvoch klade se fem. dvěch, kdež dvě- je patrné z nom. akk. fem. dvě: masc. dwauch, fem. dwěch, na dwěch stoličkách Dolež. 284, dvoch chlapů a dvěch rob BartD. 35–37 (slov.), masc. dvoch fem. dvěch t. 32 (pomor.). Srov. stejné lišení v dat. instr. –

Du.dat.instr. dvěma, oběma: se dwema dušníkoma List. Lit. atd. dvěma, oběma Us. spis. dosud, dílem i v nářečích ob.: dvěma, oběma Šemb. 54 (laš.), dvěma nesluž Suš. 227, dat. instr. dvěma BartD. 74 (val., místy), t. 89 (stjick.), t. 119 (laš.)·

Vedle toho vyvíjejí se novotvary, v nichž jednak na místo dvě-, obě- vstupuje z genitivu vzaté dvú-, obú-, -au-, -ou-, jednak místo přípony pádové -ma se přijímají jiné, totiž -m pro dativ a -mi pro instr., patrně podle dat. a instr. plur. rybám, rybami atp. Kombinací těchto rozdílů vzniká veliká rozmanitost novotvarů sem patřících a jdoucích od stol. XVI, jak se vidí v příkladech: dwaum pánóm, dwaum bratróm Philom. r. 1533 (Blah. 70), dwaum zprávám HarErb. 1, 23, obaum Sajfr. 26, 22, Vám oboum ČernZuz. 98 přede dvouma nedělmi t. 93, vám oboum Žer. Kat. 299 a j., s námi oboumi t. 39, přede dvoumi t. 66 a j.; dat. masc. dwaum, fem. dwěm, neutr. dwúm, instr. masc. a neutr. dwaumi, fem. dwěma Drach. 58 (srov. doleji); se dwauma Wint. 414 z r. 1631; dat. dwaum, dwěma, a instr. dwauma, dwaumi, dwěma učí Rosa 118; dat. dwaum učedlníkům Beck. 1, 429 a instr. dwauma rukama f. 2, 403, s dwaumi knížkami t. 1, 4, s dwaumi synáčky t. 1, 4, s dwěmi syny t. 170, mezi oběmi příčinami t. 1, 470 atd.; těm dwaum sirotkům KolEE. 370ᵇ (1704); dat. dwaum v. dvěma, instr. dwauma v. dvěma Jandit 63; těm dwaum bratřím BilA. 38, dwaumi dcerami BílC. 123, s obaumý očima BílQ. 1, 19; se dwauma vratma KolEE 372ᵇ (1717), s dwauma chlívy t. 70ᵃ (1721); mezi dwauma lotry VesA. 9ᵃ; Dolež. 59 má tvary dvě- za. fem. a dvou- za masc. neutr. (srov. zde doleji); dat. masc. neutr. dwaum, fem. dvěma, instr. masc. neutr. dwauma, fem. dwěma; dat. dwaum, staré dwěma, instr. dwěma, ob. dwauma Tomsa 202;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).