Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<440441442443444445446447448>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z toho jest dial. změnami hláskovými: temo, k temo Šemb. 102 (mor., u Jevíčka), t. 169 (han.), a tymu, něchcu k tymu śe přiznać t. 117 (opav. - ostrav.), tymu BartD. 103 a 119 (laš.).

Sing.lok.masc.neutr:

tom, na př. o tom dni Pil. a atd., dosud Us. spis. i ob.; na tompto světě Admont. 1, -p- přisuto, srov. I. str. 420;

tomu, zvratnou analogií vyloženou v § 380 č. II, na př. na tomu poli BartD. 38 (velick.), na tomu dvori t. 2. str. VIII (též);

tem, podle kmenů měkkých: w tem bludě Hrad. 44ᵇ na tem kázaní EvVíd. Mat. 22, 40, na tem ukázala se láska boží EvOl. 152ᵇ, w tem diele Lvov. 69ᵃ w tem kameni t. 70ᵃ, o tem Sſymonu Comest. 205ᵃ, času na tem (rým: mlatem) Baw. 34; tem BartD. 35 a j. (slov.), t. 53 a 54 (dol.), t. 73 (val.), t. 82 a 90 (hran.), Btch. 378 (dbeč.), v tem strachu Duš. 419 (han.), pře tem leso Šemb. 168 (han.), na tem drobném kameňu Suš. 14; – z toho dial. změnami hláskovými tym a tým: na tym ſwete OlMüllB. 619, muj suśid o tym młuvił Šemb. 169 (mor. -ostrav.), o tym BartD. 119 (laš.), v tym pekle Suš. 786 (z Pusté Polomě), o tym Šemb. 142 (vých.-slc.); na tým zeleným trávničku Suš. 37.

Sing. dat. lok. fem.:

tej, téj, na př. tey zradě ApŠ. 62, w tey rozkoši t. 16, w tey mluvě svD. 29, tey modle Pror. 57ᵇ, na hořě na teyto t. 18ᵃ (2), v zemi w teyto t. 63ᵇ, w teey vlasti t. 49ᵃ, po teey bělosti AlchAnt. 54ᵃ atd., v textech starých pravidelné: dochováno v nářečích: tej paní dej květinu Duš. 418 (krk.), tej mýt. 333, doudl. tej louce srov. Kotsm. 24, tej BartD. 82 (hran.), téj t. 24 (zlin.), t. 74 (val.), tej t. 119 (laš.), dáme tej mladej na střevíčky Suš. 420, v tejto chvíli a v tej době t. 7, při tej straně Duš. 418 (mor.), tej Hatt. slc. 96, k téj Aničke Duš. 418 (slc.), v téj zahrádke t.; – v době přehlásky aj-ej mění se tej zvratnou analogií v taj, na tay cestě Hod. 44ᵇ, srov. I. str. 137;

té, podle gen.: w te řeči AlxH. 2, 21, w teez kapitole EvZimn. 4, w tez žalosti Otc. 379ᵃ v. w teyz žalosti t., tee křivdě Pr. pr. 243, w tee sirobě t. 242, w tee chvíli t., w tee sumě KolČČ. 8ᵃ (1544) atd.‚ dosud tak Us. spis.; te BartD. 119 (laš.);

tý, vzniklé jednak z téj, jednak z té, a zkráceno v ty: w ty straně AlxV. 613, w ty rotě t. 1637, w ty ſummie KolČČ. 24ᵃ (1543), na ty dědině t. 410ᵇ (1566) aj., k týto při Slav. 20, v tý při t. 24, proti tý nemoci ŽerKat. 125, po týto nemoci t. 67 a j., k ty chalupě KolEE. 120ᵃ (1720), na ty louce Us., na ty lúce Suš. 21;

tiej, novotvar podle sklonění složeného: tyey dievcě Šárka diechu DalC. 13, ciesař tyey řěči jě sě smieti t. 24, tyeyto dievcě Pulk. 179ᵃ; – z toho tie: w tye prosbě Hod. 75ᵇ, na tie chodbě Comest.262ᵇ, na tye stopě OpMus. 146ᵃ.

Sing.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).