Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<442443444445446447448449450>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t. 93 (kel.), ci t. 149 (laš.); slc. ti; – zdlouž. tí: aby nebyli ukráceni tij dni Krist. 84ᵇ, tij nerozumějí ChelčP. 144ᵇ, tij gruntové KolČČ. 51ᵇ (1561), tí staří vojáci BartD. 52 (dol.), tí t. 73 (val.), tí boháči t. 85 (stjick.), tí martinskí mládenci Duš. 419 (slc., vedle ti); -ty, v. při neutr.

masc. akk. (nom.) fem. nom. akk. ty, na př. ty divy svD. 26, ty skály Pil. c atd., dosud tak Us. spis. i ob., BartD. 24 (zlin.) a j., Btch. 378 (dbeč.), Hatt. slc. 96;. – dial. změnou samohlásky te: te starosti Duš. 420 (han.), të chrom. 280; – zdlouž. BartD. 73 (val., v. ty), tý vršky t. 85 (stjick. ), tý duby Duš. 419 (slc.), tý (dívky) t.; – té: té čase, cez té hory Duš. 420 (slc.); a z toho tie, tje, tye, tyé: tie moje radosti, tie ořešky Duš. 420 (slc.), tje naše krave Šemb. 75 (slc., hont.), tje kvjetočke t. 175 (slc., pohron.), tve naše nevesty, tvé ptáčki, tyé oči Koll. Duš. 420 (slc.);

neutr. ta, na př. ta slova svD. 25 atp., dosud tak v Usu spis.: v nář. ob. jest odchylkou syntaktickou pro neutrum tvar týž, jako pro fem., a obyčejně také pro masc.: ty berani, ty vovce, ty jehňata Us., ti voli, ti krávy, ti telata mýt. 340 (ti vyslov ty), ty kluci Bart D. 2, 225 (třeb.).

Plur. gen. lok. těch, na př. při tyech sloviech svD. 79 atd.; někdy psáno dlouze: tijech věcí Štít. ř. 37ᵃ, tijech příprav t. 36ᵃ, o tijech diviech t. 242ᵃ. o tijech staviech t. 84ᵇ, o tijech sloviech t. 96ᵃ; ale pravidlem je krátké těch vždy a dosud Us. spis. i ob., těch BartD. 28 (záhor.), t. 36 (bystř.), t. 74 (val.);

tech, tvrdé t- přejato z pádů jiných; tech KolEE. 403ᵃ (1667). z tech peněz t. 3ᵃ (1661), při knihách těchto t. 3ᵃ (1662), tech mýt. 333, chrom. 280, BartD. 24 (zlin.), t. 28 (záhor.), t. 35 a j. (slov.), t. 53 a 54 (dol.) t. 74 (val.), t. 2, 137 (han., zábř.) a j., Btch. 378 (dbeč.), od tech padesáti Suš. 59, na tech budu visat t. 99; za tech Šemb. 75 (hont., místem); – zdlouž. těch BartD. 2, 217 (han., ivanč.);

tych: tych obyčejóv Boh. 338, tych peněz Půh. 2, 245 a j., tych úmluvcí t. 2, 247, v dnech tychto EvOl. 175ᵇ, tychto tří Lvov. 70ᵇ, w tych mukách t. 73ᵃ, z tych peněz KolA. 1513, w tych mezech t. 1512 a j., z tych KolEE. 8ᵇ (1687), tych BartD. 35 a 37 (slov.), t. 31 (pomor.), t. 53 (dol.), t. 73 a 74 (val.), t. 93 (kel.); tych v. těch Dolež. 71; – zdlouž. tých, obyčejně vedle krátkého: BartD. 31 (pomor.), t. 38 a 42 (slov.), t. 54 (dol.), t. 73 (val.), t. 90 (stjick.), do tých žlebú Suš. 181, tých Hatt. slc. 96, tých mládencov Duš. 421 (slc, z Koll.); tyjch BartD. 2, 272 (jemn.), tejch t. 2, 256 (žďár.), tejch řečí Duš. 421 (slez.), téch BartD. 2, 217 (han., ivanč.).

Plur. dat. těm, vždycky tak a dosud v Usu spis. i ob., těm Bart., 28 (záhor.), t. 36 (bystr.), t. 74 (val.);

tem, tvrdé t- přejato z pádů jiných: tem mýt. 333, chrom. 280, BartD. 24 (zlin.), t. 28 (záhor.), t. 31 (pomor.), t. 35–37 (slov.), t. 53 a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).