Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<456457458459460461462463464>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z pravidla a dosud Us. spis. – Podle sklonění slož. samý atd.: na ſſamy vrch hory EvVíd. Luk. 4. 29 atd.

Sing. gen. (akk.) masc. neutr. Tvar zájmenný samoho: jmě jeho ſamoho ŽTruhl 148, 12, ote mne ſamoho mluvím EvZimn. 30, ot sebe ſamoho mluví t., ot tebe-li ſamoho to dieš t. 43, nebo nemluviti bude ot sebe ſamoho t. 51, oslav mě u tebe ſamoho t. 38, ote mne ſamoho nepřišel jsem t. 31, Ježíš nevěřieše sě ſamoho jim t. 30, zamúti sě ſamoho t. 34, zjěv tě ſamoho světu t. 36, ižádného neuzřěchu jediné ſamoho Ježíše t. 20, činíš sě ſamoho bohem t. 37, za ně posvěciji mě ſamoho t. 39, ſamoho Krista Ans. 1, přěd ſamoho hospodina Mat. 8, za ſamoho Přibíka list. JHrad. 1388, náměstek ſamoho Krista Štít. ř. 88ᵃ, aby poznali tě ſamoho EvVíd. Jan. 17, 3, t. 17, 5, ſamoho sě dáváš ROlB. 50ᵇ, ſamoho boha HusPost. 203ᵃ, ſamoho Krista t. sě ſamoho zdráva učiň EvOl. 260ᵇ (Luk. 22), ot ſamoho li sebe to pravíš t. 263ᵃ (Jan 18 a 19), té ſamoho t. 207ᵇ (Tit. 2); – tvar jmenný sama: proč ho ſama ostavich Hrad. 38ᵇ, kromě Noe sama osmého Kron Jg., dosud tak někdy v jaz. spis.; – tvar složený samého: jmě jeho ſameho ŽKlem. 148, 12, jej ſameho DalC. 63, jeho ſameho Pass. 356, skrzě mě ſameeho Pror. 35ᵃ atd., dosud. – Fem. samé: jie samé žádný nemóž pohoniti Řpz. 117 atd., z pravidla a dosud.

Sing.dat.masc.neutr. Tvar zájmenný samomu: nemoh zzamomu nic sdieti Jid. 3, všecko potáhnu ke mně ſamomu EvZimn. 41, jest slušné dáti almužnu a ſamomu něco utrpěti Štít. uč. 140ᵃ, mně samomu Sequ. 359, tomu samomu bibl. Mikul. (Jir. mor. 53), ſamomu mně EvOl. 195ᵃ (k Timoth.), co jest ſamomu dáno viděti OtcB. 59ᵇ; – tvar jmenný samu: bóh uměnie hospodin jest a ſamu připravují myšlenie ipsi praepurantur cogitationes ŽWittb. Ann. 3, k ſamu bohu se obrátiti ChelčP. 213ᵃ atd., k samu kostelu BartD. 116 (laš.); – tvar slož. samému: k ňemu ſamemu ŽWittb. 141, 3, jemu ſaamemu (sic) EvZimn. 16 atd., dosud.

Sing. lok. masc. neutr. Tvar zájm. samom: v něm ſamom Štít. ř. 202ᵇ, t. 217ᵃ; – tvar slož. samiem, jako archaist. dobřiem v ňemž (pokoji) ſamyem já sám budu spáti Alb. 18ᵃ; samém jako dobrém: v bozě ſameem Pror. 48ᵃ atd., dosud.

Sing. dat. lok. fem. saméj atd.: proti mně ſamey Pass. 619 atd., proti mně samé Us. nč.

Sing. instr. masc. neutr. Tvar zájm. samiem: vyznati ſamyem sobú nebo listem Rožmb. 151, nade mnú nad ſamyem svítězě panujž Pass. 515, holubice ſamyem biskupem u vodě pohřížena t. 542, přěd ſamyem domkem t. 441, přěd ſamyem mnú Modl. 43ᵃ, treskci jej (bratra) mezi tebú a jím ſamyem EvZimn. 25, ſamyem bohem Mat 2, nad ſamyem (Faraónem) Štít. uč. 88ᵃ, ješto (nečistota) j’ zapověděna ſamyem bohem t.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).