Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<316317318319320321322323324>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neznám, nýbrž bývá tu skloňování obyčejné: pol trzetyeho leta Pulk. 128ᵃ, puol trzetieho sta Ol. 2. Par. 8, 10, poltrzietyeho dne ChirB. 35ᵇ‚ v-puol-trzietyem dni t. atd.; také NejedlýGr. 207, mluvě o rčení půl-páta atp., praví výslovně, že třetí se tu skloňuje „zcela pravidelně“, že se říká: půl třetího dne, půl třetího zlatého.

III. Skloňování kmenův -u.

V indoevropštině jsou kmeny , na př. sūnu- v skr. sūnu-š, lit. sūnu-s atd., – a kmeny , na př. sṷekrū- v skr. śvaśrū-š, lat. socrū-s atd.

S touto rozdílností kmenovou souvisí také rozdílnost ve skloňování. Na př. sg. dat. měl příponu -ai̭; tvar pak jeho ze kmene sūnu- zněl pův. sūneṷ-ai̭ = skr. sūnavē atd., a ze kmene sṷekrū- zněl pův. sṷekruṷ-ai̭ = skr. (vēd.) śvaśruvē atd.

Bývalý tento rozdíl zachoval se, třeba že velice porušen, také do slovanštiny, a tu též do češtiny: za kmeny pův. sūnŭ- a sṷekrū- jsou náležité kmeny psl. synъ- a svekry-, za sg. dat. pův. sūneṷ-ai̭ a sṷekruṷ-ai̭ jsou náležité tvary psl. synovi a svekrъvi, č. synovi a svekrvi atd.

Srov. Brugm. II. § 197, 250, 255 a j.

Kmeny *).

O skloňování ŭ-kmenův a o tom, která jména ve slovanštině vůbec jsou kmene , pátráno teprv od nedávna; výsledky tu dobyté různí se v některých jednotlivostech, ale většinou se shodují. Překážka, pro kterou nesnadno bylo a dílem dosud jest poznati zevrubně a bezpečné ŭ-kmeny slovanské, jest odtud, že stále působící analogií jednak kmeny přijaly s veliké části sklonění mužských o-kmenů, jednak zase mužské o-kmeny v přehojných případech přijaly koncovky ze sklonění , tak že výsledek byl na pohled úplné splynutí obou těchto deklinací, jak to vyslovil Schleicher, Formenlehre der kirchenslav. Sprache 1852 str. 202: u-Stämme kennt das Slavische nicht, ... zwischen synъ und bogъ ist auch nicht der mindeste Unterschied zu finden. Ale dalším a zevrubnějším ohledáváním nalézalo se přece, že také slovanština, ještě v době historické měla měrou velmi značnou své náležité sklonění kmenův - ŭ.

To nalezeno především a hlavně o slovenštině staré a mohlo platiti pro češtinu jenom podle pravdě podobnosti. Avšak i o češtině nalezeno

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).