Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<318319320321322323324325326>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vzor syn, vól, dóm, cěl.

Skloňování obojích ŭ-kmenů, substantivních i adjektivních, můžeme tedy ukazovati na vzoru jednom, a volíme k tomu konci vzor syn, vól, dóm, cěl. Volíme tři substantiva, jako jsou v § 23 (a 51) ve vz. chlap, had, dub (a oráč, kóň, meč), t. j. jedno pro substantiva významu osobního, druhé pro živočišná, třetí pro neživotná; a k tomu adjekt. cěl. Ku pádům jednotlivým přidáváme příslušné tvary vzoru stsl. synъ. Na místech tvarů nedoložených položeny jsou čáry.

Kmen slova vzorového jest synъ- (z indoevropského sūnŭ-) atd. Sklonění jest toto:

sing. nom. stsl. synъ

č. syn vóldómcěl

vok stsl. synu

č. synu – – –

akk. (stsl. synъ)

č. synvóldóm

gen. stsl. synu

č. – voludomucělu

dat. stsl. synovi

č. synovivolovidomovi

lok. stsl. synu

č. synuvoludomucělu

instr. stsl. synъmь

č. synemvolemdomem –;

du. nom. akk. vok. stsl. syny

č. synyvolydomy

gen. lok. stsl. synovu

č. – – – –

dat. instr. stsl. synъma

č. – – – –;

plur. nom. vok. stsl. synove

č. synovévolovédomové

akk. stsl. syny

č. synyvolydomy

gen. stsl. synovъ

č. synóvvolóvdomóv

dat. stsl. –

č. – – – –

lok. stsl. synъchъ

č. – – – –

instr. stsl. synъmi

č. – – – –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).