Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<298299300301302303304305306>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

blizzij jest den (smrti) nežli j’ kdy byl t. j. bliží Štít. ř. 66ᵇ z nichž každý bohatiegy otcě tvého jest Kat. 30, (Alexander) sě mněl sa chzilegij t. j. čilejí AlxB. 7, 29, dalí jsa od vody ne tak brzo utone a dalí jsa od ohně ne tak brzo sě sežže ŠtítV. 212, čím kde dalši pravda tiem dalegy buoh Štít. uč. 86ᵃ, toho dělníka oko tiem nám jest ukrutnějše, čímž nám pán bude dobrotywyegij Štít. ř. 110ᵃ, (kto) doſtoynyegij jest t. 80ᵃ, sám sa nade vše zlato drazy t. j. draží AlxV. 627, on (bude) hodnyegy Alb. 6ᵃ, ten (lhář) jest horzy než ižádný zloděj t. j. hoří t. 23ᵃ, by k tomu byl hotowyegij Štít. ř. 119ᵃ, budeť každý hotowiegi NRada 635, kto je chuzzí nemocného t. j. chuzí ŠtítMus. 327ᵇ, proto bóh nenie nic chwzy t. j. chuzí ROtcP. 600, (Kristus) jest všeho světa kraſſy t. j. kraší Kat. 20, mój chot naykraſſy jest t. 62, lepij sem za to život dada Štít. uč. 104ᵃ, lepy mohutý sedlák než vládyka chudý t. 97ᵃ, aby liubiegi byl ŽKlem. 76, 8, by byl velím viece mdlegij t. j. mdlejí AlxB. 7, 28, až budu rndlegy v život Hrad. 108ᵃ, (člověk) vždy jest mdlegíz mdlegíz proti hřiechóm ŠtítMus. 62ᵇ (syn) že j’ menij otce t. j. mení minor Štít. ř. 25ᵇ, (Kristus) v tom přirození v ňemž jest menij otce t. 80ᵇ, zda-li jsem menij než světský přietel BrigF. 104, nebuduť meni t. 30, myloſtiwegi jest hospodin bojiúcím jeho ŽKlem. 102, 13, bóh jemu bude mylegy Alb. 6ᵇ, byl sem mlazy a již sem sě sstaral t. j. mlazí Štít. uč. 18b, (diábel) jest mocznyegy než ty Pass. 358, múdrý mudrzyegy bude DalC. úv. IV, by byl mudrzegij Štít. ř. 81ᵇ, čím jest kto pijlnyegij t. 35ᵇ (člověk) bude podobnyegy k andělóm Štít. uč. 105ᵃ, svatý Jan powyſſenyegy jest než proroci Pass 277, (kto) móž prazzdnyegij býti světského hluku Štít. ř. 222ᵇ, radyegy sě chciu s českú sedlkú smieti DalC. 41, radyegy chci umřieti Pass. 469. radyegij umřel Štít. ř. 9ᵃ, však jest muž ſylnyegy než žena Štít. uč. 37ᵃ, budeť každý ſnazniegi NRada 636, tu vám ſpomocznyegy budu než zde živ jsa Pass. 417, ijeden tak svatý, by ſwyetyegij nemohl býti Štít. ř. 59ᵇ, ijeden tak svrchovaný, by ſwrchowanyegij nemohl býti t., hněv toho súdného dne tiem každému bude tyezij čím nenie (nyní) kto méňe strachuje sě jeho t. j. těží t. 124ᵃ, kakž jest zámutek nevinnému člověku tyezy trpěti Alb. 3ᵇ, (stav vdovský) těží bude sdržeti ŠtítV. 22, mój sluha vczenyegi jest Kat. 46, svaty Jakub z jiných jest wieczi mnohem t. j. věcí maior ApD. 106, svatý Jan ve mnohém jest wyeczij svatého Šťepána Štít ř. 27ᵃ, čím kto wieczij bude t. 9ᵇ, wyeczij plod jejie než ona (Maria) t. 250ᵃ, (bóh) wyeczy ť jest Štít. uč. 103ᵃ, jeden hřiech jest druhého wyeczy t. 135ᵇ, nebuduť wieczi ani mení BrigF. 30, aby wynnyegij nebyl Štít. ř. 221ᵃ, tiem budu wdiecznyegy a wzacznyegy Pass. 14, zrzyedlnyegij o masopustě sluha boží než u veliký pátek Štít. 12lᵇ atd. Do nč. zachovalo se z toho ze všeho jenom radějí, změněno v raději a raděj, zabí mne raděgi Br. Lev. 11, 15, raděj bych se rubat dala Suš. 349, raději, raděj Us., a skleslé v adverbium: v stč. „jmám radějí“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).