Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<201202203204205206207208209>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slúl ſwatinie Koř. Žid. 9, 2, ſwatynye sanctum Ol. Lev. 6, 17, ſwatynie Ben. 3. Reg. 16, mezkynie t. 2. Reg. 18, 9 atd., nč. ovšem kuchyně atd.

Odsutím pak jest -yň; na př. (Elžběta) bieše bezdietkyn EvOl. Luk. 1, 7, má przytelkyn t. 184ª, hoſpodyn KolEE. 367ᵇ (1681), mor. to bude hospodyň Suš. 274, hospodyň, kuchyň BartD.21 (zlin.), hospodëň, kuchëň, jeskëň chrom. 271 a 272, česk. ob. kuchyň Us.

Nominativ -i místo čte se také v dokladech: zemi ústa svá rozdřěvši pochytla jě ApŠ. 92, wẛecka zemi Kladr. Num. 14, 21, u kohož je czieſſy nalezena Comest. 48ª. Za bývá v textech starých často psáno -i, zvláště na konci slov, a věc vysvětluje se nedosti určitým pravopisem, srov. I. str. 194–195; ale možný jest ovšem také ten výklad, že -i je zde jako v subst. -yni.

Tím způsobem vykládati jest také nom. jm. os.Kazi: quarum (filiarum) maior Kazi KosmA. I, 4, Kosm1, tamt., KosmA. I, 13 atd., prima Kazy Kosm. pokr. 1283, jiní pravie (že se jmenovala) kazi Pulk. 3ᵇ. Vedle toho je doložen nom. Kazě, Kazye sedieše na Kazíně DalC. 3, a akk. Kazu, Kazu t.

Čte se také: péči mateřská Seel. 41, stálá péči t. 4; nikoli archaismus, nýbrž odchylka spisovatele neumělého.

Sing. vok. duše, psl. též –e. Na př. bratrzice milá Pass. 315, bratrzice milá OtcB. 95, o přěsvatá trogycze Modl. 61ª, o slavná trogycze t. 61ᵇ, ty ſtudnycze všie milosti t. 161ᵇ, o ſtudnice OtcB. 108, pozdravuji tebe svátá porodytelnycze Modl. 155ª, hvězdo mořská, oſwyetytedlnycze všeho světa t. 149ª, o přědrahá muczedlnycze t. 173ª, matko, vtyeſſytedlnycze, ſpomocznycze t. 156ᵇ, drahá przyetelnycze t. 174ᵇ, zvolená myloftnycze milá zwolenycze t. 175ª, utěš mé lekarnycze t. 153ᵇ, é roze bez trnie t. j. róže t. 146ª, raduj sě roze krásná t. 150ª, z tebe svátá roze t. 154ª, o Maria roze stvúcie t. 164ᵇ, o Maria světlá roze t. 167ª, o má milá duſſe t. 102ᵇ, 100ª, běda mně má milá duſſe t. 129ª, tebe má milá duſſe t., o drahá duſſe OtcB. 26, co chceva učiniti milá duſſe t. 288, o nadyege sirotkóv Modl. 34ᵇ, květe květóv nadyege milosti t. 166ᵇ atd., dosud tak. Rukopisy Pass., Modl. a OtcB. mají jotaci přísnou, proto doklady zde z nich podané jsou zvláště důležité. Když v textech takových se vyskýtá místo -e, tedy je to odchylka syntaktická, totiž nominativ vzatý za vok.; na př. o nešlechetná wlczycie Pass. 355, proč jsi smutna duſſye má ŽWittb. 42, 5, o má milá duſſye Modl. 110ª, má nadyegye a má čáko t. 28ᵇ. Rovněž tak jest v Pass. 381 poď má milá hoſpodiny nominativ místo vok., hospodyni m. -ňe. Srov. dial. vok. moja duša m. dušo BartD. 41 (hroz.).

Napodobením vzoru kost vyskytuje se v nč. také vok. -i: ty rodná zemi, ty jasná zářiatp. Us. spis.; bývá to v jazyku knižném a jen při

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).