Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<191192193194195196197198199>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

EvOl. 9ᵃ, potoky ſlzý VesA. 125ᵇ, nč. slz i slzí Us.; pl. dat. slzám a slzím Us.; pl. lok. we ſlzach ŽWittb. 125, 5, ŽKlem. tamt., w ſlzach ŽWittb. 79, 6, ŽKlem. tamt., a we ſlzech Modl. 2ᵃ, po ſlzech t. 114ᵇ (jako w twirzech ŽWittb. 121, 7, w twrzech Ol. Gen. 32, 21, v. § 181), o hořkých ſlzech BílQ. 1, 77; pl. instr. ſlzamy Hrad. 32ᵇ, Modl. 115ᵇ, ML. 89ᵇ atd., a s ſlzemy Lvov. 90ᵇ, ſlzema BílD. 122, nč. slzami i slzemi Us.

vana, vanna, slovo přejaté, sthněm. wanna, střhněm. wanne, toto pak z lat. vannus. Na př. v teplé wannye NRada 1637; pl. gen. vanen nalívání Právník II, 174 (z r. 1585), pět vanen list z r. 1595 (Ruch 1888, 10), nč. van Us.

velryba, v jazyku starším masc. velryb, v. § 50.

víra; o krácení věr- v. nahoře § 147; nezúž. akk. vieru ve rčení: na mou vieru vých.-česk., na mó vjeru chrom. 271, srov. I. str. 193.

vojska fem. vedle vojsko neutr., oboje jmenné tvary adjektiva vojský; na př. vojska: již ona woyſka tiehne KlemK. 41, woyſka exercitus BohFl. 834, z voiski jeruzalémské Hlah. 1. Por. 28, 1, z woyſky té TandZ. 164ᵇ, když by bylo woyſchzie vstáti AlxB. 8, 5, Jonatas kázal woiſſtie odléci BiblG. 1. Mach. 11, 23, aby snesli woyſſtye pokrm Ol. Súdc. 20, 10, k woyſſtie TandZ. 164ᵇ, (Arnošt) vší wogstie přikáza Baw. 262, po wſſie woyſſtie Ol. 3. Reg. 22, 36, w tey woyſſtie t. Súdc. 21, 8, s velikú woyſku Pass. 281, s jich woyſku Comest. 117ᵇ; vojsko: woyſko exercitus MamA. 21ᵇ, acies t. 15ᵇ, phalanx t. 22ᵇ, voyſko phalanx Prešp. 1995, woiſko castra ŽKap. 26, 3, grex MamA. 24ᵃ, woyſko exercitus ŽWittb. Moys. 4, acies Ol. Súdc. 20, 22, woyſko lidí multitudo atp. Pulk. 75ᵃ, woyſko veliké lidí t. 79ᵇ, sg. gen. woyſka castrorum ŽGloss. 77, 28, dat. mužie dachu z mála woyſkv býti DalHr. 8; adj. vojský, nad zástupy voiskimi super legiones Hlah. 1. Par. 18, 17; – nč. vojsko.

Plur. kalhoty, karty mívají lok. -tech Us., a častěji také dat. -tům, jako masculina; podle toho bývá pak i sg. masc. kart Us.

lᵇ. Vzor vládyka.

Sem patří všecky tvrdé a-kmeny mužské. Koncovky prvotní jsou téhož původu jako ve vzoru ryba, a také změny souhlásek kmenových jsou zde tytéž. Substantivum vzorové má v jazyku starším slabiku první dlouhou, vládyka; v nč. je vlád- i vlad-. Kmen jeho jest vladyka-, z býv. voldyka-. Sklonění jest toto:

sing. nom. vládyka

vok. vládyko

akk. vládyku

gen. vládyky

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).