Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<211212213214215216217218219>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

2, 457, prácemi t. 2, 510 a j., s prácí atd. Us. ob., prácó Btch. 446 (dbeč.); sg. instr. pracó a plur. prácim prácich prácema chrom. 272; – sáně, saní v. § 342;

dvéřě, zkrác. dveř- v. § 336; –

čiešě pl. gen. čěš, mytie czeṡ HusPost. 18ᵃ; – mřiežě, ěž, hrob železnú mřežy odělati Háj. 353ᵇ, za mřeží Wint. 457 (z r. 1610), mřežemi železnými Háj. 315ᵇ; – sviecě, svěc-, mnoho swiec Háj. 303ᵇ (t. j. svěc, dlouhé bylo by u Hájka svíc), svěc mnoho Har. 1, 139, svěc vedle svic Nejedlý Gr. 152, tři sta svěc TomP. 3, 317, s swiecemi Háj. 356ᵃ; nezkráceno: těch swjc Beck. 1, 319, svíc a svící Us.; – tiežě nč. tíže, těž-, sg. instr. těží v ustrnulém výraze s-těží = s úsilím, těžce, spěšně, na př. přitáhni s těží descende (ve Vulg. není tu výrazu adverbialního) Br. 1. Reg. 23, 20, (poslové) vyjeli s těží festinabant (též) Br. Esth. 3, 15, s-těží = z těžka Us.; jindy tíže instr. tíží atd.; –

chvíle, chvil-, pl. gen. chvil Us.: – lžíce,lžic-, sg. instr. lžicí, plur. lžic, lžicím, lžicích, lžícemi Us.; – míle pl. gen. mil Nejedlý Gr. 152 a Us., několik míl VšehK. 289ᵃ; –

kóžě, zkrác. kož-, sg. akk. mú kuožy Ben. Job. 16, 16, nč. kůže atd.; pl. gen. kożí telecích HusPost. 219ᵃ, uprostřed kožij Ben. 2. Reg. 7, 2, kozij hovězích KolČČ. 341ᵃ (1570), kožj barvených Br. Ex. 26, 14; pl. instr. pod kožemi Ben. 1. Par. 17, 1; sg. instr. koží, plur. koží, kožím, kožích, kožemi Nejedlý Gr. 152; nezkráceno: sg. instr. kůžj Br. Lev. 9, 11, s kůžj Beck. 2, 67, sg. instr. kůží plur. gen. kůží dat. kůžím atd. Us., kůžó kůžim kůžich kůžema chrom. 272;– vóle, vol-, wuole má Ben. 1. Par. 22, 7, nč. vůle atd.; sg. instr. s wolij Ben. 2. Reg. 3, 37, gednú wolij t. Jos. 9, 2, s volí VšehJ. 186, s wolij dobrú KolA. 1512, s dobrú wolij KolČČ. 20ᵃ (1543), s wolj jeho t. 404ᵇ (1566), s jich wolij Háj. 428ᵃ, s wolij královskau VelKal. 145, s dobrou volí ČernZuz. 152, s volí a vědomím Pal. 4, 1, 262, s volí a radou t. 5, 1, 215; nezkráceno: s plnú wuolij KolB. 1522, s dobrými wuolemi KolČČ. 79ᵇ (1547); –

kdúle, zkrác. kdul-, sg. nom. kdaule Háj. herb. 371ᵃ, plur. z kdulij t. 66ᵃ, k kdulijm t. 133ᵇ, o kdulijch t. 66ᵃ, s gdulemi t. 86ᵃ; – kúle, koule, kule, je rozdílnou kvantitou zdvojnásobeno: koule sg. instr. koulí pl. gen. koulí atd. veskrze dlouhé, a kule, kulí atd. veskrze krátké Us.; s kaulij Lact. 125ͩ; – kúpě, kup-, pl. dat. jich kupijm HrubLobk. 68ᵃ t. j. kupím.

Jiné výklady ke vzoru tomuto.

Appellativa tohoto vzoru, vzatá za mužská příjmení, skloňují se jako panošě, v. § 198 č. 3; na př. kratochvíle m. kratochvíl, neděle, večeře, příjm.Kratochvíle n. -chvíl, Neděle, Večeře, gen. -e, dat. -ovi, akk. -e atd. Místo gen. akk. Kratochvíle vzniká časem -la, podle gen. chlapa

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).