Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[635]číslo strany tiskuStrana

 • B) Kmeny § 306335
 • Vzor svekrev § 307335
 • výklady a doklady k tomuto sklonění § 308–311336
 • IV. Skloňování kmenův§ 312341
 • A) Substantiva kmene § 313341
 • Vzor host, kost § 314342
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 315–326343
 • ména kvantity kmenové ve vzoru tomto § 327349
 • substantiva jednotlivá tohoto vzoru:
 • a) pět, šest, sedm, osm, devět, desět § 328350
 • ku pádům jednotlivým § 329-331350
 • jiné výklady ke sklonění tomuto § 332356
 • b) oko, ucho § 333358
 • c) substantiva ostatní:
 • -mь, -, -pь, -vь § 334360
 • -lь § 335362
 • -rь § 336364
 • -nь § 337–338366
 • -dь § 339–340371
 • -tь § 341–342376
 • -cь § 343394
 • -zь § 344396
 • -sь § 345396
 • -čь § 346398
 • -žь § 347400
 • -šь, -jь § 348400
 • B) Adjektiva kmene : třie, čtyřie § 349401
 • skloňování jejich § 350402
 • V. Skloňování kmenů souhláskových § 351406
 • A) Mužské kmeny -n: vzor kámen § 352406
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 353–355407
 • jiné výklady ke skloň. tomuto § 356410
 • den, týden § 357411
 • B) Střední kmeny -n vzor rámě § 358414
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 359–361415
 • měna kvantity kmenové ve sklonění tomto § 362418
 • jiné výklady ke sklonění tomuto § 363419
 • C) Kmeny –s: vzor nebe § 364419
 • D) Kmeny -t § 365420
 • vzor kuřě § 366421
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 367–369421

[636]číslo strany tiskuStrana

 • jiné výklady ke skloňování tomuto § 370424
 • loket atp. § 371–372426
 • E) Kmeny -r: vzor máti § 373428
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 374–376429
 • Část druhá. Skloňováni zájmenné § 377433
 • A) Skloňování zájmen rodových.
 • Kmeny, pádové přípony a tvary původní § 378–379433
 • Obecné poznámky ke skloňování českému § 380437
 • 1. tь, ten, § 381442
 • ten-že, ten-to atp. § 382447
 • týž, táž, též § 383448
 • tentýž § 384450
 • 2. on, onen § 385451
 • an, na ’n- atp., onen-no § 386453
 • 3. jeden § 387454
 • 4. dva, oba § 388356
 • 5. sám § 389459
 • 6. kto, § 390461
 • dloužení koncovky a množení slabikou zájm. nikto pro důraz § 391463
 • , , kr § 392463
 • 7. čь, čьso, co § 393464
 • dloužení koncovky a množení slabikou zájm. ničso pro důraz § 394 467
 • ni-za-č, ně-v-čem atp. § 395468
 • 8. , jen, jenž § 396468
 • sing. nom. akk. § 397470
 • sing. gen. (akk.) § 398473
 • sing. dat. lok. § 399476
 • sing. instr. § 400478
 • dual § 401479
 • plural § 402480
 • jejie; její, -ie, -ie § 403482
 • 9. náš, váš § 404–407486
 • 10. mój, tvój, svój § 408–411491
 • mój-, mojo ustrnulé; v-svém; Havlůj atp.; mojin, -ina, -ino § 412498
 • 11. dvój, trój, obój § 413–414499
 • k tomu dvojí, -ie, -ie § 415502
 • dvé § 416503
 • 12. čí § 417504

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).