Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[630]číslo strany tiskuVšeh. = Všehrd, O práviech země české knihy devatery; –VšehJ. nebo VšehJir. = text ve vydáních H. Jirečkových, –VšehK. = . text v rkp. Kinského, z r. 1515.

Výb. = Výbor z literatury české, I. 1845, II. 1868.

vz. = vzor.

Wartb. list. = listina Jana z Wartenberka z r. 1380.

Wint. = Zikm. Winter, Kulturní obraz českých mést XV a XVI stol., v Pr. 1. díl 1890, 2. díl 1892.

Zámrsk = Postilla ewangelitſka etc. Martina Philadelpha, kazatele v Opavě; tišť. 1592.

Zdík. = vokabulář Zdíkův, z r. 1424.

zl. = zlomek.

Zíbrt = Č. Zíbrt; –ZíbrtHry = jeho spis Z her a zábav staročeských 1889, –ZíbrtListy = téhož Listy z českých dějin kulturních 1891, –Zíbrt Kroje = téhož Dějiny kroje až do války husitské I. 1891.

zlin. = nářečí zlínské, z Bartošova spisu „Ze života lidu moravsk.“

Zrc. nebo ZrcA. a ZrcB. = Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomky ze 3. čtvrti XIV.

Zrc. Múdr. = Zrcadlo maudrosti, vyd. Konáč 1516.

ZS. = zápisy ve věcech selských, z 1. 1389–1499 (v ArchČ. I. 339-357).

Zub. = Jos. Zubatý.

Ž. = Žaltář; – a to ŽBrn. = ž. Brněnský, z 1. pol. XIV, –ŽFlor. = stpolský ž. Florianský, –ZGloss. = ž. glossovaný, ze skl. XIII (v kodexu jsou v části české také padělky; některé z nich vytkl A. Patera v ČČMus. 534 sl., jiné poznal při novém ohledání 1895 dr. V. Flajšhans), –ŽKap. = ž. Kapitulní, z 2. pol. XIV, –ŽKlem. = ž. Klementinský, z 1. pol. XIV, –ŽMus. = ž. zlomek Musejní, z poč. XIV, –ŽPas.= ž. zlomek Pasovský, z 2. pol. XIV, –ŽPod. –ž. Poděbradský (neb Olešnický), z r. 1396, –ŽTom. –ž. zlomek sv.-Tomášský, ze XIV, –ŽTruh. = ž. zlomek nalezený Jos. Truhlářem, z 1. pol. XIV, –ŽWittb. = ž. Wittenberský, asi z 2. třetiny XIV.

ŽerKat. = Listy paní Kateřiny z Žerotína, díl I. dopisy z l. 1631 a 1633, vyd. Fr. Dvorský 1894.

[631]číslo strany tiskuOBSAH.

Strana

 • Vchod a rozvrh § 1–3 1
 • Část první. Skloňování jmenné.
 • Jmenné kmeny § 4–5 4
 • Pády a pádové přípony tohoto skloňování § 6 6
 • sing. nom. § 7 7
 • sing. vok. § 8 9
 • sing. akk. § 910
 • sing. gen. § 1011
 • sing. dat. § 1112
 • sing. lok. § 1212
 • sing. instr. § 1313
 • du. nom. akk. vok., gen. lok., dat. instr. §14 14
 • plur. nom. vok. § 1515
 • plur. akk. § 1616
 • plur. gen. § 1717
 • plur. dat. § 1817
 • plur. lok. § 1918
 • plur. instr. § 2019
 • Rozvrh skloňování jmenného § 2120
 • I. Skloňování substantiv kmene -o.
 • A) Skloňování o-kmenů mužských § 2222
 • 1. Vzor chlap, dub, had § 2322
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 24 23
 • sing. nom. § 2524
 • sing. vok. § 2624
 • sing. akk. § 2726
 • sing. gen. § 2830
 • sing. dat. § 2936
 • sing. lok. § 3037
 • sing. instr. § 3144
 • dual § 32–3445
 • plur. nom. vok. § 3546

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).