Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[634]číslo strany tiskuStrana

 • jiné výklady ke vzoru tomuto: pradlí fem. atp, bratřie, kněžie; Maří, Alexandrie atp.; lekcie, -cí atd. § 214241
 • některá substantiva jednotlivá § 215250
 • 3ᵇ Vzor sudí § 216254
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 217–229254
 • jiné výklady ke vzoru tomuto: lovčí atp.; pradlí masc. atp.: hrabie atp. § 230 256
 • Jmenné skloňování adjektiv kmene -o, -a § 231260
 • 1. Vzor dobr, -a, -o § 232262
 • a) adjekt. přivlast. králóv, matčin, -a, -o § 233 až 243262
 • jiné výklady ke skloň. tomuto § 244267
 • b) Čísl. desater, -a, -o § 245–247269
 • jiné výklady ke skloň. tomuto § 248271
 • c) čísl. desát § 249272
 • jiné výklady ke skloň. tomuto § 250273
 • d) adjekt. zájm. však § 251274
 • e) part. nesl, nesen, znám, -a, -o § 252274
 • f) adjekt. ostatní vzoru dobr, -a, -o § 253 276
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 254–257276
 • jiné výklady ke skloň. tomuto § 258280
 • některá adjektiva jednotlivá § 259–260282
 • schopnost různých adjektiv ke skloň. jmennému § 261293
 • 2. Vzor pěš, , -e § 262294
 • a) part. nesa, tešě, -úc; trpě, -iec- § 263–269294
 • b) part. nes, nosiv, -ši, -še § 270–274299
 • c) kompt, (superl.) bohatějí, chuzí § 275–286300
 • d) jm. místní Boleslav́ § 287–290309
 • e) adjekt. ostatní vzoru pěš, , -e § 291–292312
 • 3. Vzor boží, -ie, -ie § 293315
 • jeho skloňování § 294317
 • jiné výklady ke vzoru tomuto § 295319
 • III. Skloňování kmenův -u § 296320
 • A) Kmeny –ŭ § 297320
 • Vzor syn, vól, dóm, cěl § 298322
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 299–302323
 • kmeny jednotlivé sklonění tohoto § 303–305325

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).