Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<10<I–123–456>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[I]číslo strany tiskuČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD

Sekce jazyka a literatury

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ

HISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

[III]číslo strany tiskuJAN GEBAUER

HISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

DÍL III

TVAROSLOVÍ

I. SKLOŇOVÁNÍ

NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD PRAHA 1960

[1]číslo strany tiskuTvarosloví jest nauka o tvarech neboli slovích skloňovaných a časovaných.

Dělí se v nauku o skloňování a nauku o časování.

Skloňováním tvoří se ze kmene tvary rozdílné podle grammatického rodu a čísla a podle pádův.

Grammatickým rodem a číslem jakož i pády obírá se také skladba. Rozeznává

grammatický rod v češtině – a vůbec ve slovanštině a indoevropštině – trojí: mužský (masculinum), ženský (femininum) a střední (neutrum);

grammatické číslo v češtině – a vůbec ve slovanštině a indoevropštině – troje: jednotné (singular), dvojné (dual) a množné (plural); a pádů v češtině – a vůbec ve slovanštině – sedm: nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, vokativ, lokal a instrumental; jinde v indoevropštině je krom toho ještě ablativ.

V tvarosloví máme týž trojí rod, totéž troje číslo a týchže sedm pádův. Ale rozdíl je ten, že se stanoviště tvaroslovného jsou pády rozdílné také podle kmenu, rodu a čísla, kdežto se stanoviště syntaktického pády stejného názvu mají pravidla stejná, nechť jest kmen a rod kterýkoliv a číslo kterékoliv; na př. syntaktická pravidla o dativu jsou stejná pro dativ masc., fem. i neutr. a pro dativ jednotný, dvojný i množný, kdežto tvarem jsou dativy tyto rozdílné, dat. jedn. chlapu, rybě …, dvoj. chlapoma, rybama…, množ. chlapóm, rybám atd. Z toho vyplývá, že jest pádův s hlediště tvaroslovného mnohem více, nežli s hlediště skladby; bylo by jich několikrát tolik, kdyby v každém kmenu, rodě a čísle byl každý pád tvaru jiného; ale některé pády jsou tvarů stejných, na př. du. dat. chlapoma, rybama atd. je zároveň du. instr., a proto jest tvarů pádových o něco méně, než bychom očekávali.

Číslo dvojné časem zaniká. V textech stč. šetřeno ho poměrně dosti přísně, v jazyku nč. jsou ho jen některé zbytky; klesnutí toto vykonalo se hlavně během století XVItého.

Ve skloňování přistupují ke kmenům jisté přípony pádové. Které tyto přípony byly původně t. j. ve fasi nejstarožitnější, jíž rozborem grammatickým lze dosáhnouti, hledá a vykládá mluvnice srovnávací.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).