Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[633]číslo strany tiskuStrana

 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 80–92 . 136
 • měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 93146
 • kmeny s -a- přehlas, -è- § 94146
 • jiné výklady ke vzoru tomuto § 95 147
 • některá substantiva jednotlivá § 96149
 • 2. Vzor moře § 97153
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 98-111 . 154
 • jiné výklady ke vzoru tomuto § 112160
 • některá substantiva jednotlivá § 113161
 • 3. Vzor znamenie § 114163
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 115–128163
 • jiné výklady ke vzoru tomuto: Mezihořie, podkonie, polúbratřie atd. § 129 171
 • některá substantiva jednotlivá § 130174
 • II. Skloňování substantiv kmene -a §131174
 • 1ᵃ Vzor ryba § 132 175
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 133–146175
 • měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 147 182
 • kmeny s -a- přehl. -ě- § 148187
 • jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání atd. § 149–150 187
 • některá substantiva jednotlivá § 151190
 • lᵇ Vzor vládyka § 152195
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 153–164 . 196
 • měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 165200
 • kmeny s -a- přehlas. -ě- § 166200
 • jiné výklady ke vzoru tomuto § 167200
 • některá substantiva jednotlivá § 168201
 • 2ᵃ Vzor dušě § 169201
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 170–182202
 • měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 183214
 • jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání, vz-dáli atp., miloščě, Káčě, -ča atd. §184215
 • některá substantiva jednotlivá § 185222
 • 2ᵇ Vzor panošě § 186 227
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 187–197228
 • jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání, Péšě-Píša atd. § 198232
 • některá substantiva jednotlivá § 199235
 • 3ᵃ Vzor paní § 200237
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 201–213238

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).