Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[641]číslo strany tiskuvětší (pokuta) na podobné raditelové ArchČ. 24,195 (1738)

17zd. doplň: že jsi od těch tábor s pole tiščen ArchČ. 1,14 (1420); Tater sě bojiece DalC. 82,43; z Flandr, z Elsas, z Frank, z Holant LetVrat. 60; do Srb Let. 57; ten prvý ot murzienyn ComestC. 233a (ab Aethiopia)

55 4 doplň: následovati budeš bóh cizích Bosk. Dt. 8,19

11 doplň: bychom jej odpravili do hod Paš. Drk. 154a; – hon: za patnáste hon Drážď. Jan 11,18; otpluchu jako za pětmezicietma hon… ot Jeruzalema Drážtď. Jan 6,19; šestdesát hon Drážd. Luk. 24,13

18 doplň: konšel důle psaných Bydž. č. 723 (1449); múdrých mužův, rychtáře a konšel Bydž. XXVII

12 zd. doplň: svých milých súsed Bydž. XXVII; prosila sem slovutných panoší, súsed svých ArchČ. 37,662 (1432)

10 zd. doplň: móž pět sſilink vzieti rkp. Víd. 5293, 128b

56 3 zd. doplň: jeden z obyvatelů města vašeho ArchČ. 18,424(1508)

59 2 zd. doplň: o všech rozdieléch Lukáš Pův. círk. E VIIa

60 7 doplň: na svých ſenmiech Drážd. Mar. 13,9

61 14 zd. doplň: že by stával na šesti rocech Tkač 307 (1496); já jsem na šesti rocech žalobou vedl Tkač 307 (1496)

62 8 zd. doplň: v jeho mladeczkach Třeb. Iz. 9,17 (v jeho mladyczkach Pror. t.)

4 zd. doplň: o těch ſnech Pass. 70; po ſnech Pass. 70; o třetích ſnech SnářBrn. 71 (33a)

63 2 doplň: o duchách a pokladu Jirásek SS 23,295

64 17 zd. doplň: s kurmi XV VKČSN 1890,246; s pármi volmi ArchČ. 24,235 (1741)

65 5 doplň: cepami LetVrat. 144; biczykamy ComestC. 328b; s dobytkami svými ArchČ. 30,361 (1566); hrzebykami Roud. VI Fg 60,57; nozikami SnářBm. 103 (55a); panošie jeho tepichu policzkami Drážď. Mar. 14,65

66 6 zd. doplň: pod práhem domu OtcStrah. 47b

67 18 doplň: k kuolu ad fustem QuadrAdm. 150b; kul (1. sg.), koly (1. pl.) Arch.m.Pr. 3012, la (1593)

19 zd. doplň: róv: v ruow položití NUK XVII E 13,241a(Zj. 11,9); –stůh: Stuoh režný a z toho ſtoha Lún. I C 7, 112b (1458); jeden stuoh ArchČ. 37,571 (1454); stuh, stoha, stoho dial. (Mostkovice)

70 23 doplň: u vlaſiech Padeř. 365b

73 6 doplň: od zemanína Drn. 34

10 doplň: k tomu zemanu Drn. 34; po svém zemeni ArchČ. 37,693

13 zd. doplň: Rakušené ArchČ. 1,14 (1420); Polene DalC 71,11

74 16 doplň: učí apoštol Římeníny ChelčBoj. 419a (Krofta 128)

16 zd. doplň: pánů Wratiſlawan Žilin. 88b (1482); někomu snad z dvořan vašich také některý (kůň) kúpím ArchČ. 8,39 (1470); vod Pražan ArchČ. 11,473 (1525); Pražan t. 469

2zd. doplň: na Brzezenech Dluž. zápis are. Konráda

75 14 doplň: gen.: od cyzokrageninow SnářBm. 91 (49a)

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).