Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

[637]číslo strany tiskuStrana

 • z toho dial. čij, -a, -e § 418505
 • 13. sь, sen § 419–425506
 • 14. vьsь, veš § 426–427512
 • 15. jiné kmeny a tvary skloňování tohoto § 428520
 • B) Skloňování zájmen bezrodých.
 • Kmeny a pádové přípony § 429521
 • Tvary původní § 430522
 • Skloňování české § 431–433524
 • Část třetí. Skloňování složené.
 • Jeho vznik § 434532
 • Vývoj tvarů českých § 435533
 • Rozvrh § 436537
 • Některé poznámky obecné § 437537
 • I. Složené skloňování adjektiv kmene -o, -a (tvrdých), vzor dobrý, , § 438539
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 439–458539
 • kmeny s -a- přehlas, -ě- § 459553
 • jiné výklady ke sklonění tomuto § 460555
 • II. Složené skloňování adjektiv kmene -jo (-je), -ja, vzor pěší, -ie, -ie § 461556
 • výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 462–470557
 • jiné výklady ke sklonění tomuto § 471561
 • III. Složené skloňování adjektiv kmene -ьjo (-ьje), -ьja, vzor boží, -ie, -ie § 472563
 • Přídavek o skloňování jmen cizích § 473564
 • slovanských § 474566
 • přejatých z latiny (a řečtiny) § 475566
 • z jazyků jiných § 476–478 573
 • přejat tvar pádu cizího § 479575
 • slovo přejaté neskloňováno § 480–481576
 • Opravy a doplňky 579
 • Seznam slovní a věcní 583
 • Vysvětlení zkratkův 614

[638]číslo strany tisku

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).