Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<640641642643644645646647648>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[644]číslo strany tiskustr. řádek

15 doplň: dſſtie Třeb. Job 29,23; dſſczi Třeb. Job 28,26; přikázal dſſczem Třeb. Job 37,6 vedle deſſcze Třeb. Iz. 4,6; deſſczom Třeb. Job 37,15

17 doplň: podly rynſſe Mikſſe a rynſſe starýho Třebenice 56b; Mareš, . . . Marše doma nenie ArchČ. 37,249 (1463); Aleš, od Alše ArchČ. 37,566 (1461); s Alšem ArchČ. 37,591, 507, 662 (1454); z gruntu Jana Danše ArchČ. 32, 216 (1740)

9 zd. doplň: město jest dobře veliké skuoro jako dvě Zatczi Lobk. 24b

3 zd. doplň: sbor vnukóv a rodyczuow propinquorum turba et nepotum Třeb. Job 21,8

126 14 městys má býti městys, -is (Gb)

15 doplň: v každém Měſtys … více řečníků počítá nežli řemeslníků Pěčka G IVa (1609); GebSlStč.: z měſtis Semil KolJ. 110b (1607); v meſtys Vilímově KolJ. 110b (1607); v městys Dobříši KolO. 112a (1700); –od ouřadu městys Kácova neb městys Čestina ArchČ. 32,143 (1720)

130 12 doplň: zaruý Brev. Svatojiř.

131 11 zd. doplň: vstrčí hřeby smrti hlúbe HusE. I, 276 (takéKonáč kap. 77,9) má býti hřebí, srov. infigit clavum mortis Wycl. Mand. 444, cap. 29; Pilát podloží hrzieby dřěvený ComestC. 336b superposuit cavillam (!) et tabulam (překl, četl clavi-); vzemši hřieby v chýši Bosk Soud. 4,21

132 23 doplň: toho Alexieho prositi ArchČ. 9,125 (1475)

17 zd. doplň: dajtež mi do pondělého věděti ArchČ. 9,133 (1475); ty zlaté chci pozdržeti do pondělého ArchČ. 9,133 (1475); od tohoto pondělého neb úterého v témdni ArchČ. 14,89 (1459)

7 zd. doplň: levú ruku ztáhla jest k hřiebi Bosk. Soud. 5,26

5 zd. doplň: Alexiemu ArchČ. 9,125 (1475)

4 zd. doplň: novotvar: Brikciovi, zeti mému Bydž. č. 718 (1441); Brikciovi a Václave Bydž. č. 718 (1441)

133 19 zd. hrziebim Zrc. 3b: hrziebem Kruml. 53a (shodné místo)

16 zd. doplň: s těma dvěma dnoma, točíš s pondělím a úterým ŠtítE. 241

11 zd. doplň: hřěbie: tři hrziebie byli v kříži ComestC. 337a tres clavos fuisse

2 zd. doplň: (nejistý doklad:) to tělo když je hrzebi pronikali RokJanKap. 9b (před tím: když sú to tělo hřebíci pronikali; RokJanBech. má na obou místech hřebíci)

134 8 doplň: musich babě ſtrzevi kúpiti DivKlemC. 217

23 doplň: v úzkých a utáhlých trziewich NUK VII H 18, 36a (1477)

136 5 zd. doplň: ješto jsú . . . pyšní ghowy Beliál poddáni ComestC. 225a (iugo Belial)

137 11 doplň: v Plzenště, v Práchenště, v Bechynště LetVrat. 133; v Slézſſtě VelKal. 75

21 doplň: po všem mieſtu Drážď. Luk. 8,39

138 5 doplň: v svém uſſye Mast. 66; na vſſie pravém Bosk. Ex. 29,20 (vſſie Ol. t.); v Litomyšli dosud

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).