Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<233234235236237238239240241>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[237]číslo strany tisku(1546); novotvar jako oráčě: za rukojmě se postaviti Vel. Jg, máš dobrého rukogmě BílD. 188; rukojmě i rukojmi Tomsa 100, rukojmě Us.; a jiný novotvar -ího jako pěšího: přijal rukogmýho BílQ. 2, 51, rukogmjho vzíti BílD. 239; – sg. gen. rukojmě, milosti svého rukoymye nezapomínaj Alb. 35ᵇ, milosti svého rukoimie nezapomínaj Kruml. 163ᵇ, u rukogmě svého KolK. 43ᵃ (1611), nč. taktéž; novotvar -ie, : jestliže by kterého rukogmij buoh smrti neuchoval KolA. 1518; – sg. dat. lok. rukojmi, -ovi Us.; – sg. instr. rukojmí, ktož jest se postavil rukogmij za ... KolČČ. 29ᵃ (1547), on rukogmij se postavil t. 30ᵇ (1545), jsa za ňej rukogmij t. 14ᵇ (1548) a j.; novotvar -ím: (Jan) se byl postavil rukogmijm za ryby KolČČ. 14ᵃ (1542), nč. taktéž; – plur. nom. rukojmě: předepsaní rukogmie KolB. 1520, Petr a Ambrož ſau zaṅ rukogmie KolČČ. 132ᵃ (1550); novotvar rukojmové: rukogmowee KolA. 1511, rukogmowé Háj. 428ᵇ, tíž rukogmowe KolČČ. 18ᵃ (1542), Lún. pam. r. 1573, rukojmové Slav. 42 a j.; rukojmí: kmotrové a rukogmj Seel. 226; Jg. uvodí též: jsme rukogmi list. r. 1409; nč. rukojmě a -ové Pelzel² 42 a Us.; – pl. akk. rukojmě: když kto slíbí své rukoymye vypraviti Rožmb. 128, za to má rukogmie zastaviti Pr. pr. 253, na jisté rukoygmie KolAO. 2ᵇ (1506) atd., nč. Us. taktéž; novotvar : páni postaví dostatečné rukojmí TomP. 3, 573; – pl. gen. rukojmí: z těch rukogmij KolB. 1520, jiných rukogmi nemá KolC. 1ᵃ (1587) atd.; novotvar –óv atd.: rukogmuow KolČČ. 173ᵇ (1553), od rukogmuo t. 62ᵇ (1546), rukogmuw t. 255ᵃ (1558), pro vyvazení rukojmův Slav. 14, tisíc rukojmův TomP. 3, 574; nč. -ův Us., v jazyku knižném nékdy -í; – pl. dat. rukojmiem, -ím: pánuom rukoygmiem KolAO. 2ᵇ (1501), jim rukogmijm KolD 4ᵇ (1582); novotvar -óm atd.: svrchupsaným rukogmuom KolČČ. 50ᵃ (1545), panum rukogmum t. 390 (1565), věřitelům a rukojmům Slav. 26, nč. -ům Us., v jaz. knižném někdy -ím; – pl. lok. rukojmiech, -ích: na rukogmiech KolAO. 11ᵃ (1505), o rukogmijch KolČČ. 70ᵃ (1546), nč. taktéž; – pl. instr. rukojměmi: rukogmiemi hodnými KolA. 1511 a j.; novotvar -ími: rukojmími TomP. 2, 362; nč. -ěmi Us.; Tomsa 100 má vedle rukojměmi také rukojmi, toto mylnou analogií podle instr. oráči.

Vzor paní.

Sem patří všecky ženské ьja-kmeny. Kmen substantiva vzorového paní jest panьja-. Sklonění jest toto:

sing. nom. vok. paní; novotv. -ie

akk.paňú, -iú,

gen. panie, ; novotv. slc. paňej

dat. lok. paní; novotv. -iej, -ie, , slc. paňej

instr. paňú, -iú, ; slc. paňou

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).