Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<235236237238239240241242243>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[239]číslo strany tisku9ᵇ, krásná panij Lobk. 14ᵃ atd.; nč. paní Us., zkrác. pani chrom. 272, BartD. 9 (zlin.)a j., a tak i v nář. slc., kde -i (í) nelze vykládati přehláskou a zúžením.

Novotvar -ie: panie smluvila s děvkú ŠtítV. 136, kterak se panije měla KrižB. 86ᵇ, panije vzala kus trsti Bidpaj z r. 1528 kap. 2. Zúžením změnilo se -ie v a tvar tento splynul s předešlým.

Sing.vok. paní; jest nom. vzatý do funkcevok., tvar ze žádaného -ьje byl by panie. Na př. řka: hpany̆ čiuju to po tvém vzdýchaní Jid. 163, zmilelá pany našě Hrad. 56ᵇ, buď kázaná pany, neb budeš svázána t. 125ᵇ, jakžto ty nás pany navščěvuješ Pass. 284, o matko a paní všeho milosrdenstvie Modl. 160ᵃ, paṅíj milá KřižB. 85ᵇ atd., nč. paní, dial. pani chrom. 272, BartD. 9 (zlin.) a jinde, slc. pani.

Sing. akk. paňú, -iú, ; koncovka z býv. -ьju psl. -ьją. Na př. tu panyu mniec nábožničku Hrad. 103ᵇ pany wdowu Rožmb. 55, svú milú pany Pass. 338, má takovú paṅij KřižB. 83ᵃ, nč. paní, zkrác. pani chrom. 272, BartD. 348 (val.) a j.; slc. nepřehlas. a zkrác. paňu.

Sing. gen. panie, ; koncovka -ie z býv. -ьjê proti stsl. -ъję, srov. I. str. 49 a zde nahoře § 10. Na př. v rukú panye své ŽWittb. 122, 2, ŽKlem. tamt. jedné panye Pass. 270 a j‚ žeť sde panye nenie Rožmb. 26 a j., následujíc královny nebes panije všeho světa Štít. ř. 226ᵃ, od pána neb od panije Pr. pr. 243; zúž. paní Us., zkrác. pani chrom. 272 a j.

Slc. panej vysl. paňej je novotvar podle sklonění složeného.

Sing. dat. lok. paní; konc. z býv. -ьji. Na př. posli pany jeho pověděchu Hrad. 141ᵇ, pany sě jeho protivno zdáše t. 142ᵃ atd., nč. paní Us., zkrác. pani chrom. 272 a j.

Vedle toho vznikl novotvar -iej podle sklonění složeného, paniej podle pěšiej, na př. svéj cnéj panyey DalC. 11, ku panyei Pass. 284, jednéj panyey zrak navrátil t. 42, jeho panyey (poslední -y v rkpe škrábáno) Agglaes řekli t. 323, méj panyey dci mře t. 472, každéj panyey Alb. 10ᵇ, to panyey slušie Boh. 344, vecě ku paniei svéj Koř. 4. Reg. 5, 3, zvolenéj paniei t. 2. Jan. 1. Z -iej jest dále ie: k své panye Ol. Gen. 16, 9, tey panye Brig. 50ᵇ. Zúžením změnilo se -iej i -ie v a novotvar splynul s tvarem náležitým , který vedle něho stále se držel. V nář. slc. úžení nebylo a zůstalo tedy panej vysl. paňej.

Sing. instr. paňú, -iú, ; konc. z býv. -ьjú, stsl. -ьją a -ьjeją. Na př. by tu se panyu neseděl Rožmb. 25, s svú paṅíj KřižB. 98ᵇ atd., nč. paní Us., zkrác. pani chrom. 272 a j., slc. nepřehlas. paňou.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).