Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

str. řádek

33 8 zd. doplň: ze Hba VelKal. 395

36 17 zd. doplň: Petr yanu ji (palmu) káza vzdáti HodPM. 99a

37 7 doplň: synu ozyepu Drážď Jan 4,5 (Jozephowi Ol. t.)

16 zd. doplň: moře stklenné podobno kriſtaloui Ol. Zjev. 4,6

4 zd. doplň dativ s doklady: Anna . . . vkládá Sczepanoi, přieteli svému, na Wankoi maczakoi a na hrziwkoi (ed. chybně) Bydž. č. 728 (1448); proti knězi Waczlawoi rkp. Víd. 5293, 4a (1416); Symeonoi OtcA. ad B 136b Simeon

38 6 zd. doplň: na mramorze Třeb. 138a (Bar. 6)

41 6 doplň: ve Chbě ArchČ. 10,459 (1493); ve Hbě VelKal. 75

13 doplň: na všelikém lidye Třeb. Iz. 16,14; v lidye v mém Třeb. Iz. 65,19

16 doplň: v tom svátém mirze rkp. NUK XVII H 17, 24a

42 4 doplň: potřeba jiedla a pitie jim na zámce má býti dávána ArchČ. 8,376 (1477)

45 6 zd. doplň: dva ornáta sobě podobná … ta dva ornáty PoprR. 10 (1397).–Vok.: slyšta komorníky Rožmb. 248; slyšta pány moje Svár 205a; odkad sta, mladá našě bratry VČA 9,628

1 zd. doplň: na těch dvú rokuov Tkač 161; dvú rokóv Tkač 161 (pl. místo du.)

46 17 zd. doplň: ſnyezy Pror. Dan. 3,70 (nives); tvoji ſudy rkp. NUKXVIIE 13,245a (ſudowe Ol. Zj. 15,4); jich yaziczi Třeb. Job 29,10; oſtatczi Třeb. Job 27,15 (reliqui)

6 zd. doplň: poněvadž jsou mezníci nevymetaní ArchČ. 30,3 (1516); tu byli i mezníci ArchČ. 30,157 (1550); aby rybníci . . . prázdni nezůstávali ArchČ. 22,428 (1604); rybníci větší, prostřední a menší ArchČ. 22,426 (1604); všickni zámci ArchČ. 1,88 (1520); aby jim ti pleši všickni vydáni byli ArchČ. 14,145 (1464)

2 zd. doplň: Synci! (= chlapci, hoši) dial. (Ostrava)

49 11 doplň: sněhowy byli náramně velici přípisek 27.5.1607 ve VelKal.; jakž o tom vypisují dva Hyſtorykowi Egesyppus a Jozeffus Flavius jsou věrní ſwědkowé Jan Jahodka G IIb(Sv. Aug. O zkáze Jeruzal.); svědkoví (ed.: svědkovi) tito… seznávají ArchČ. 30,61 (1538); jak takoví svědkoví mají ArchČ. 30,61 (1538); svědkoví … jsú nepokázali ArchČ. 30,67 (1538); ti svědkoví ArchČ. 30,80 (1538); ti lesoví a mezníci ArchČ. 30,80 (1538); ti Chodoví ArchČ. 30,81 (1538); ti trávníkoví ArchČ. 30,359 (1566); ti duboví ArchČ. 30,357 (1566)

50 17 doplň: Vok.: milí páni a přátelé ArchČ. 18,419 (1506); -řie: lotrzíe OtcStrah. 175a

19 škrtni: šířie. –Nenáleží k tvrdým o-kmenům, nýbrž ke vzoru panošě

23 za -die doplň:: žáby a hadie SnářBrn. 169 (88a)

54 7 doplň: pole jsem mezi sedláci a chalupníky rozděliti dala ArchČ. 24,237 (1741); nejsou-li tu žádné spravedlivé dluhové ArchČ. 32,101 (1717); uvedl bůh těžké rány na židé nevěrný Jan Jahodka (Sv. Aug. O zkáze Jeruzalema 1576); ještě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).