Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<614615616617618619620621622>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Erb. nebo Erb. Pís. = K. J. Erben, Prostonár. písně a říkadla 1864; –Erb. čít. =téhož Slovanská čítanka 1865.

Ev. = evangelium, evangeliář; – a to EvA. = zlomek evangeliáře v ČMus., 2 proužky, asi z 2. čtvrti XIV, obsah mezerovitý z Mat., Mark, a Jan., jazyk starožitný, jotace přísná; otiskl A. Patera v Česk. mus. filol. I, 47–48 (1894), v otisku však část z Mark. X uvedena nesprávně jako Mat. X; –EvOl. = ev. Olomúcký, z r. 1421, –EvSeitst. = ev. Seitenstettenský, XV stol., –EvVíd. = ev. Vídenský, z 2. pol. XIV, –EvZimn. = „čtenie zimnieho času“, XIV stol.

Fagif. = Fagifacetus s česk. glossami, z poč. XV.

FeifLL. = Jul. Feifalik, Altčech. Leiche, Lieder u. Sprüche 1869.

Frimb. = Bibl. Frimb., v. t.

Froz. = Ant. Frozýn, Obroviště 1704.

Gal. = list s nebe poslaný do města Galatan; – a ta GalDl. = jeho zlomek Dlabačův, z 1. třetiny XIV, –GalKl. = téhož text celý v knih. univ. v Pr., ze 4. čtvrti XIV.

Gesta = Gesta Romanorum; – a to Gest Bř. = jejich text v rkp. Březnickém, nyní v ČMus. (sign. 8. E. I ), z r. 1443, –GestaK. nebo GestaKl. (jinde též GestaU.) = text v rkp. univ. Pr. ( 17. F. 28 ), z pol. XV, se známkami nář. mor., –GestaM. nebo GestaMus. = text v rkp. ČMus. ( 3. F. 25 ) z r. 1473 (nikoli z r. 1482, oprava podle vydání J. Novákova), se známkami nář. mor.; –text GestBř. a Gest Kl., s některými parallelami z GestMus., vydal tiskem dr. J. V. Novák: Staročeská Gesta Romanorum (v ČAkad., 1895); kniha vyšla, když se tisk tohoto dílu Histor. Mluv. ke konci chýlil.

GlossJer. = glossy k pror. Jeremiášovi, z 1. pol. XIII.

Griz. = Grizeldis. z 1. 1459–63.

Hád. = Ctibora Tovačovského Hádaní Pravdy a Lži 1539.

Háj. = Václav Hájek, Kronika česká 1541; – Háj. pp. = téhož výklad o pojití a počátku národa českého, položený před kronikou a nepaginovaný.

Háj. herb. = Tad. Hájek, Herbář 1562.

Háj. Šim. = Šim. Hájek, Tabula de proprietate participiorum 1547.

Har. = Krišt. Harant z Polžic, Putování do sv. země 1608; –Har. Erb. = totéž, vyd. K. J. Erben 1854–55.

Hatt.Ml. = M. Hattala, Mluvnice jaz. česk. a slovensk. 1857; – Hatt. slc. = téhož Mluvnica jaz. slovenského 1864.

Herb. = J. Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení 1892.

Hil. = Hilaria Litoměřického spis proti Jiří Poděbradskému z r. 1467.

Hlah. = česká bible hlaholská z r. 1416; zachován jí jeden díl (II.), v knih. univ. Pr. (sign. 17. A. 1 ). Je hlaholský přepis textu českého psaného latinkou, jak svědčí některé známky, na př.: v Job. 33, 1 psáno: pozorni, a má tu býti impt. pozoruj, a Sir. 3, 19 svrьchni m. impt. svrchuj,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).