Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<610611612613614615616617618>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vysvětlení zkratkův.

Obecné připomenutí o zkratcích, pramenech a dokladech, vytištěné v díle I. str. 666, platí také pro díl tento.

Zkratkem I. s připojenou stránkou rozumí se první díl Historické Mluvnice.

Zkratky ostatní jsou vysvětleny skoro všecky ve jmenovaném právě díle I. str. 667–688. Ty z nich, kterými se udávají prameny, mají tam svá vysvětlení náležitá a dostatečně zevrubná; zde opakuje se z toho většinou jen výtah, v němž se smysl zkratku a při textech také stáří těchto udává; pro zprávy zevrubnější nahlížej čtenář podle potřeby do vysvětlení při díle I. Při zkratcích nových, v díle I. nevyložených, podávají se vysvětlení ovšem zevrubná a náležitá. Korrektury, které se místem vyskytují, hledí k udáním dílu I.

Číslice římská při textech starých znamená století.

ABoh. = české přípisky v zápisníku Alberta Bohema, z pol. XIII stol.

Adam = život Adamův, rkp. ČMus. z 1. pol. XV; –Adam Kap. = veršovaný zlomek o Adamovi a Evě, rkp. knih. kapit. v Pr., z 1. pol. XIV.

Admont. neb AdmontA. = dva zlomky stč. písní v rkp. kláštera Admontského, z 1. pol. (spíše než ze 3. čtvrti) XIV; –AdmontB. = jiné dva kusy české v rkp. téhož kláštera, XIV stol.

Aelt. Denkm. = Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache, von Šafařík u. Palacký 1840.

Alb. nebo AlbA. = Ráj dušě, z lat. Alberta Velikého; text český v rkp. univ. Pr. ( 17. A. 19 ), z r. 1383; – jiné varianty téhož textu jsou AlbB. z XV, AlbC. ze skl. XIV, AlbK. z 1. čtvrti XV, AlbM. z konce XIV.

Alch. Ant. = Alchimie Antonia z Florencie, z r. 1457 (se známkami nář. moravsk.).

Alx. = Alexandreida; –a to AlxB. = zlomek její Budějovický, XIV stol., –AlxBM. = zl. Budějovický nyní Musejní, XIV, –AlxH. = zl. Jindřicho-Hradecký, skl. XIII, –AlxM. = zl. Musejní, XIV, –AlxŠ = zl. Šafaříkův, XIV, –AlxV. = zl. svato-Vítský, poč. XV, –AlxVíd. = zl. Vídenský, poč. XIV.

Alxp. = povídka pros. o Alexandrovi, tišť. 1513.

Anon. = slovníček řečený Anonymus, XV stol.

Ans. = Anselmus; – a to AnsJist. = zl. Jistebnický, 1. čtvrt XIV, – AnsKap. nebo jen Ans. = zl. Kapitulní, z poč. XIV, –AnsOp. = zlomky Opatovické, 3. čtvrt XIV, –AnsWies. = zlomky Wiesenberské 2. čtvrt XIV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).