Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<457458459460461462463464465>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t. 125ᵃ, jste ſamyem bohem kleti ML. 41ᵃ, světlo rozumu bývá ſamyem bohem vlito Štít. ř. 224ᵃ, ſamyem člověkem t. 193ᵃ, mezi tobú a mezi ním ſamyem Lit. Mat. 18, 15, přietel samiemь jmenêmь Hlah. Sir. 37, 1, s ním ſamiem Otc. 21ᵃ, duši ſamiem bohem stvořenú t. 50ᵃ, ſamiem bohem pověděno t. 328ᵃ, s ſamyem bohem Brig. 12ᵇ; – tvar slož. samým, z pravidla a dosud. – Fem. samú, -au, - ou z pravidla a dosud.

Du.nom.akk.masc. sama: zatiem sě potkasta (Klitus a Aristofil) ſama AlxV. 1578, kdyz ſama dwa mluviesta DalC. 62, oba sě ſama zabila Pass. 394, když sva chodila po sadu ſama Pror. Dan. 13, 36, my ſama dva bojujeme Alxp. 90 a j.; – fem. neutr. samě: tě obě milosti ſamye o sobě ani jsta zlé ani dobřie Štít. ř. 95ᵇ, měl sem ſamye dvě ovci Orl. 53ᵇ.

Du.gen.lok. samú, nedoložen.

Du.dat.instr. Tvar zájm. saměma nedoložen; tvar slož. samýma.

Plur.nom.(akk.) sami, samy, sama: čso ſami nepopíráme Túl. 72ᵃ, ostaly sú ſamy děti DalC. 50, (práva) zpravena ſama v sobě ŽWittb. 18, 10 atd. z pravidla a dosud ve funkci doplňkové atd.; – tvary slož. samí, -é, -á, z pravidla a dosud ve funkci přívlastkové.

Plur. gen. lok. Tvar zájm. saměch: o ſamiech prorociech nikte neprorokoval Pass. 279, v sobě ſamyech EvZimn. 39, od vás ſamyech EvOl. 289ᵇ (Luk.), jich ſamiech láká Otc. 429ᵇ, ani jich ſamiech na paměti maje t. 339ᵃ; – tvar slož. samých: z pravidla a dosud.

Plur. dat. Tvar zájm. saměm: lícoměrníci řéchu k sobě ſamyem EvZimn. 40, řéchu židové k sobě ſamyem t. 36, aniž (vdovám) slušie bývati ſamyem Štít. uč. 30ᵃ (vazba dat. s inf.), nám ſamyem nejsú míly věci světské t. 50ᵇ, aby vám byla příčina ſamyem sě domysliti t. 137ᵃ (dat. s inf.), nelze by nám vyjíti bylo ſamyem bez podpory Štít. ř. 153ᵃ (též), jim by ſamyem ubylo veselé t. 23lᵇ, (Kristus) nám trpěti ſamyem ostavil příklad t. 206ᵃ, když ſamíem sě vám vašich skutkóv nedostane HusPost. 141ᵃ, jimžto (múdrými ſamiem jest poddána země Ol. Job. 15, 19, jimžto samiem t. j. saměm Hlah. tamt., těm samiem t. Sap. 17, 20; – tvar slož. samým, z pravidla a dosud.

Plur. instr. Tvar zájm. saměmi: vyznati ſamyemy sobú nebo listem Rožmb. 150; – tvar slož. samými, z pravidla a dosud.

6. kto; ký.

Kmen zájmena tohoto jest ko-. Tvary pádové jsou jen čísla jednotného, a významu mužského osobního. Sem patří také ni-kto a ně-kto. Tvary dial. ke- místo ko- vysvětlují se jako te- m. to- atd., v. § 380 č. 1.

Sing. nom. kto, kdo. Ve kto. pův. kъto, je -to přívěsek jako v ten-to atd., a kъ- jest akk. vzatý do nom. Na př. kto svD. 25 atd., v nář. slc.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).