Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<273274275276277278279280281>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

90, za giſto ť pravi tobě BrigF. 68, za často Us. a BartD. 21 (zlin.), prodál obilé na stojato, na ležato t., kúpil ovoce na syrovo, na sucho t. atd.

Sg. vok. tvarů jemných nemá, doklady tu někdy uvozované jsou omyly. Uvozují se na př. ze ŽWittb. vok. přěvysoče, přěsilne Šafař. Poč. 52, ale v orig. jsou to adverbia altissime, potentissime, psaná prziewiſoczie 9, 3 a przieſilnye 44, 4; myloſtywe bože Pass. 592 jest místo milostivý; ve verši: o lenoſty ma przemnoho Dět. Jež. 3ᵃ (rým: koho) je přemnoho adverbium.

Sg. akk. fem. -u: viera tě (Marii) zdrawu učiní Hrad. 46ᵃ, lépe jest svú dědinu puſtu jmieti DalC. 83, ciesař ob welyku nocz Břěcislava pozval bieše Pulk. 71ᵇ atd.

Sg. gen. (akk.) masc. neutr. -a: (Maria Magd.) když mrtwa (t. Ježíše) nenadjide mortuum Hrad. 29ᵃ, (Vršovici) Mezku ſylna uzřěchu DalC. 34, (dva synové) otcě nemoczna zastúpista t. 70, proč mě bóh stvořil ſlepa, chroma Alb. 90ᵇ, ML. 59ᵃ, ktož svého pokoje neučiní ſwata Štít. ř. 200ᵇ, šlechetnost učiní ho (člověka) přímluvna, k uslyšení snadna a měkka a snadně přístupna, sdielna všeho, což má, vesela a skrovně kratochvilna, věrna a tovařišna Štít. Rozb. 145, mohu kohož chci bohata učiniti BrigF. 23, chceš miloſtiwa k sobě boha mieti NRada 1106, od ſtara dawna Štít. ř. 68ᵃ, Lobk. 28ᵃ atd., do ſſudna dne Levšt. 15lᵇ; sem patří též genitivní tvary -a v předložkových výrazích adverbialních: z cela, z daleka, z blízka, z čista jasna, znenáhla, z ticha, docela, do plna ChelčP. 51ᵇ, do naha t. 77ᵃ, peníze dočiſta utratil Br. Gen. 31, 15, od malička, od dávna, za živa atp., vyšlapuje si z hrda, z pyšna BartD. 185 atd.– Někdy je tu tvar -u, a to ve výrazích adverbialních právě dotčených. Adjektiva cěl a mlád jsou kmene -ů, jejich genitivy cělu, mladu jsou tedy podle sklonění vlastního, v. § 304. Vedle toho jsou však také genitivy -u z adjektiv kmene -o, tedy novotvary, na př. z-dětinu, v junošstvě bydle zdyetynu LMar. 14, z-novu, z-prvu, do nahu BartD. 70 (val.) – Sg.gen. fem. -y: od weliky noci Pass. 162, až do weliki noczi Mat. 49, té dievky nikdy ižádný nevídal hniewiwi Krist. 5ᵃ, ižádné mněnie mdly v ňem viery neučinilo ŠtítMus. 83ᵃ, (mysl nemúdrá) brání sě bohu aby bázeň boží pokorny jie neučinila t. 77ᵃ, nic tak zjevny nečiní pravdy jako upřiemé pravenie HusE.1, 256, ať já jie neoblúpím nahy ne eam expoliem nudam Ol. Oz. 2, 3 atd.

Sg. dat. masc. neutr. -u: Zywu býti jest ŽGloss. Ezech. 16, duchem chudu býti jest, býti pokornu, nehrdu ŠtítMus. 135ᵇ, nesnadno czijſtu býti Štít. ř. 87ᵃ, jest pochotno jemu (příteli) mijlu býti t. 4ᵇ; ve výrazích adverbialních: k stáru, po česku, pohostinu, ponenáhlu atd.

Sg. lok. masc. neutr, : w zelenye ruka bielá (na štítě) DalC. 73, jenž (dobrota) v takém cyele nebyla i v jednom těle Rúd. 258 (cělo, celek), na wyſoczie super summum ŽWittb. 73, 5, na wyſocie in excelsis Ol. Sir.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).