Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<272273274275276277278279280>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

odewrzyenye máš uši Pror. 32ᵃ, tvoji nozě nejsta svazky stieženye Ol. 2. Reg. 3, 24, tě (dščě) budeta ſpogenye t. Ex. 26, 24, nesa dvě dſſtie popſanye t. 32, 15, kterak jsta jeho rucě probytye Modl. 169ᵇ.

Pl. nom. masc. -i, –fem. -y, –neutr. -a, Us. spis. z pravidla tak a dosud; v usu obecném jest odchylkou syntaktickou fem. místo neutr., nesly m. nesla atp., a pass. nesený, známý (-ý zúž. z -é) atp. pro všecky rody.

Pl. akk. masc. fem. -y: již iati vedli ny captivos duxerunt nos ŽGloss. 136, 3, yaty ŽWittb. t., do Prahy jě ſwazany poslachu DalC. 85, ty jisté jinde pochowany nalezneš Pass. 400, uzříte bohy na plecí noſſeny videbitis deos portari Ol. Bar. 6, 3, mužie nalezechu (ženy své) poyaty a zeymany ductas esse et captivas t. 1. Reg. 30, 3, známy s’ mně učinil cěsty ŽWittb. 15, 11, (buoh) ty věci lidem znamy činí Chelč P. 136ᵃ atd.; nč. v Us. spis. často dosud tak, ovšem vedle , v usu obecném jako v nom.; – neutr. -a: znaama učinili slova má Pror. 72ᵃ, buoh chtěl jest v svém písmě napſana mieti tato slova ŠtítPař. lᵃ atd., jako v nom.

Participia zpodstatnělá, na př. hýřil, Doležal, Pršala atp., svlékají se sebe povahu participií a mají příslušné sklonění jmenné veskrze.

f) Adjektiva ostatní vzoru dobr, -a, -o.

Zde shrnujeme adjektiva ostatní, která jsou mimo skupiny již probrané. Tvary jejich jmenné jsou v jazyku starším hojnější než v novém a bývají v doplňku, ve výrazích adverbialních a zpodstatnělých, a dílem také v přívlastku, jak o tom učí skladba. Zde jde o stránku jejich tvaroslovnou, kterou chceme dosvědčiti nejprvé podle pádů, a pak podle některých adjektiv jednotlivých.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sg. nom. (akk.) masc. dobr: (beránek) nenie ješťe k jedení dobr Comest. 67ᵃ, slušie ten ostnec twrd učiniti a také oſtr Štít. uč. 99ᵇ, tam ijeden chud nenie ani ſlep ani belhaw ani kterým neduhem nezdaw ani proč truchel ŠtítMus. 52ᵃ atd.; – fem. –a: pllna sem bolesti Hrad. 54ᵇ, má nám pravda mijla býti Štít. ř. 95ᵃ atd.; – neutr. -o: nebylo ſylno to rámě ŠtítMus. 92ᵃ, srdce żijwo jest ChelčP. 142ᵇ, on tu své gijſto měl KolČČ. 181ᵃ (1553), aby měla cziſto srdce od kochání v tomto světu BrigF. 17, (Čechové) vše sbožie obeczno jmějiechu DalC. 2 atd.; sem patří také jména zpodstatnělá -sko: Milévsko, Boleslavsko, Hradecko, Rakousko, Rusko atp.; a dále adverbia -o, jež jsou sg. akk. neutr. adjektiv sem patřících: málo, mnoho, brzo, blízko, daleko, vysoko atd.; a stejné tvary ve výrazích předložkových: na-levo, na-pravo, blud na yawo vynide DalC.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).