Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<277278279280281282283284285>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

příjmení Dobr, Mokr; Moudr atp.; mnohá neutra –sko: lonsko, obilí od lonska Us., Skalsko, Milévsko, Boleslavsko, Žatecko, Rusko atp. (doklady některé viz při vz. město); příslušná k nim přejatá masc. -sk: Tomsk, Tobolsk atp.; fem. -ska: Polska; také vojsko neutr. a vojska fem. sem patří, srov. stsl. adj. vojskъ z vojъskъ bellicus a bellator. Slova tato zpodstatněním vymkla se pravidlu, které omezuje jmenné skloňování adjektiv, a mají sklonění volné jako příslušná substantiva. Některé doklady:

bezden, z adj. bezedný: bezden bezedna vzývá ŽWittb. 41, 8, bezden bezdena ŽPod. tamt., u bezedna velikého ŽWittb. 77, 15, smútili sú sě bezednowe abyssi t. 76, 17, do bezednow t. 106, 26, klada bezedny ponens abyssos atd.; v ŽPod. nesprávně: bezdennowe mnozí 35, 7, do bezdennow 70, 20;

dobro, z adj. dobrý: věři že uzři dobro bona ŽWittb. 26, 13, dobra mého bonorum t. 15, 2, nezbaví dobra ty již ŽGloss. 83, 13, neviete dobra svého DalC. 41, tu zemi zbawichu každého dobra AlxV. 140, čáka k dobru DalC. 98; dobra ſlubena gſu bona HomOp. 154ᵃ; obecné dobro, obecného dobra, k obecnému dobru atd. Us.;

ľúb, líb miláček z adj. libý: vejdeš u pokoj pána Jezukrista (k tomu na kraji připsáno:) lyba ſweho Kruml. 337ᵇ, pyčiž (ty Jěne) se mnú (Marií) meho lybu Plankt. 167ᵃ (rým: noweho ſlybu; původně bylo zajisté líba: sliba).;

málo, z adj. malý: olejíka malo přičiňovali Alb. 6ᵃ atd.; z mála atd., bez-mála ŽGloss. 118, 87, DalC. 91 a Us., a z toho dále bez-mále DalJ. 91 rkp. V, bez-mál t. rkp. Ff, a také dial. bez-málem Mikl. 4, 743, kontaminací s adv. málem (nikoli bez s instr.); tělesné utrpenie k malu jest užitečno Štít. ř. 206ᵃ, kak jest na male postála čáka vlasti Jid. 8, u malu dní ŠtítMus. 62ᵇ, s malem ľuda AlxB. 6, 8 atd., na mále Us.;

mnoho, z adj mnohý: pojměv mnoho nekľuda AlxB. 6, 9, divy jěž tito činie we mnozie svD. 27, we mnoze mnoho zlých bývá ŠtítMus. 26ᵇ, s mnohem kniežat AlxH. 5, 18 atd., ze mnoha, mnohem Us.;

neboh, z adj. nebohý: ať uzdraví mě neboha Vít. 39ᵇ, ať mne uzdraví neboha OpMus. 143ᵇ, běda mně nebohu DalC. 34, Otc. 75ᵃ, syn Vackóv neboha (syna Božějova) zoči DalJ. 56 rkp. V a Z, by (bóh) popřál mně nebohu … Hrad. 123ᵃ; –fem. neboha: přěběda mně nebozye Hrad. 37ᵃ, co nám neboham zdieti Hrob. 133‚ hoře nám neboham rkp. ze skl. XIV (Hanuš Osterspiele str. 38); srov. ubohý v § 260;

prostrano, z adj. prostraný (z pro-stor-nъ): otval kámen po proſtranu ot božieho hrobu v stranu Hrad. 49ᵃ, já jsem učil zjevně na proſtranye Vít. 49ᵃ, zatiem (jdouce z města k popravišti) biechu na proſtranye Kat. 184;

-sko, z adj. -ský: z eᵉlamiczka svD. 11, z mesopotamiczka t. 12, z czyreneyzka Pil. a, ješto činie po żydowſku a po ieruzalemſku quae

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).