Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<266267268269270271272273274>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Sg.nom. (akk.) masc. -er: cztwer hod Štít. uč. 132ᵇ, cztwer obyčej ŠtítMus. 71ᵃ, cztwer stav Alb. 35ᵇ, pater lid t. 90ᵇ, ſſeſter květ ŠtítMus. 80ᵇ, ſſeſter jest obyčej t., ſedmer zlý duch Štít. ř. 138ᵃ, oſmer jest lid Alb. 89ᵃ; -erý: oſmery lid ML. 57ᵇ, desaterý počet Vus. Jg.; nč. desaterý stav Us. spis. i ob., v usu spisovném někdy archaist. desater. – Fem. –era: ſedmera věc Alb. 105ᵇ, sedmera ohavnost Br. Přísl. 26, 25 a j.; -erá: desaterá barva Rosa Jg.; nč. -erá, v jazyku knižném též -era. – Neutr. -ero: ze mne bude kněžstvo patero ale brzo zhyne cztwero DalC. 6, ſſeſtero rozdělenie ŠtítMus. 66ᵃ, oſmoro blahoslavenstvie Modl. 120ᵃ m. osmero, dwanáctero pokolení Br. Ex. 28, 21 atd., sedmero složení (ve mlýně) Us. Jg.; nč. -ero, -eré, Us. ob. -erý.

Sg.akk. fem. -eru: cztweru věc Alb. 104ᵇ, pateru ctnost HusPost. 36ᵇ, máme ſedmerv příčinu Štít. ř. 202ᵃ, pro ſedmeru věc ŠtítMus. 55ᵇ, čtveru nešlechetnost Br. Jg. atd.; nč. desateru i -erou věc Us. spis., -erou Us. ob.

Sg. gen. (akk.) masc. neutr, -era, z toho cztwera Štít. ř. 132ᵇ, vedle počtu dwanáctera pokolení Br. Ex. 24, 4; -erého: prostřed cztwereho zvířat EvOl. 190ᵃ, ze cztwereho dřívie Mand. 3ᵃ, z toho ſedmereho ŠtítOp. 6; nč. desaterého Us., -era archaismus v jaz. knižném. – Fem. -ery; ze cztweri věci Mat. 49, ot ſſeſtery věci Alb. 80ᵃ, podlé ſedmery věci Štít. ř. 202ᵃ, z ſedmery svátosti Alb. 38ᵇ atd.; nč. desateré práce Us., -ery archaismus v jaz. knižném.

Sg. dat. masc. neutr. -eru: k tomu cztweru čím blíže budem Štít. ř. 182ᵃ, ku pateru lidu Štít. uč. 144ᵃ, Štít. ř. 206ᵃ, dewateru pokolení Ol. Num. 34, 13, deſateru božiemu přikázaní ŠtítMus. 68ᵃ, dwanácteru pokolení Br. Num. 34, 13; nč. desaterému stavu, suknu Us., v jazyku knižném někdy archaisticky -eru.

Sg. lok. masc. neutr. -eřě, -eře n. –eru: v jeho přikázaní deſaterze Štít. uč. 62ᵃ, w deſaterze přikázaní t. 133ᵇ, o pateru lidu Alb. 90ᵇ, o ſſeſteru činu Štít. ř. 236ᵃ, o deſateru přikázaní ŠtítMus. 68ᵃ atd.; -erém: na cztwerym placení KolČČ. 356ᵃ (1564), v desaterém přikázaní Hád. Jg., která rodívala po ſedmerém Br. Jer. 15, 9 atd., nč. -erém, archaist. -eru.

Sg. dat. lok. fem. -eřě, -eře: sv. Jiří krále cztwerzye věci naučil Pass. 226, ke cztwerzye věci Alb. 104ᵃ, ve cztwerze věci Štít. ř. 239ᵃ, Štít. uč. 121ᵃ, w ſedmerzye svátosti Modl. 119ᵃ, Alb. 95ᵇ, protiv ſedmerze svátosti Štít. uč. 134ᵇ atd.; nč. desateré práci atd. Us.

Sg. instr. masc. neutr. -erem: těla cztwerem budú slavným darem obdarována Štít. ř. 182ᵃ, budem tiem cztwerem obdarováni t., cztwerem činem móž býti člověk pyšen Štít. uč. 133ᵃ, živí mohú pomoci umrlým cztwerem činem t. 156ᵃ, toť dewaterem přicházie činem Štít. ř. 237ᵇ, dewaterem umem ŠtítOp. 46; -erým: cžtwerym obyčejem HusPost.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).