Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<225226227228229230231232233>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ſudczu jmieti DalHr. 3, viziu strazyu svého ležiec LAl. c, zawyſſyu výborného DalC. 92, hubczyu liuda moravského t. 46, radczy nevěrného t. 60, přěd ſudczy pravého t. 64, tu sú anděla wuodcy jměli Pass. 353, za zhubczy zemského ODub. 4, rytieřského panoši poslati VJp. 62, za saudcy a zprawcy i obrancy tebe sme vyvolili Háj. 10ᵇ a j., přijat za správci Vel. Jg., dárci laskavého Br. Jg. atd., panoši, soudci vedle -e Chlád. 28.

Působením významu mužského vznikly a ovládly novotvary podle jo-kmenů mužských, akk. panoše podle oráče; na př. na takového smlúvce MC. 79, majíce obránce svého Příbr. (z r. 1429, Výb. 2, 411), před súdce přiveden Gest. Rom. (Výb. 2, 920), vzem s sebú jednoho panoše t. (t. 924), na správce duchovního Sněm. bratr. r. 1512 (t. 1421), má svého popravce Vel. Jg. atd. panoše, soudce Chlád. 28, akk. panoše, správce, soudce atd. Us. V nář. vých. je touž analogií ovšem akk. -a, toho zrádca zabijeme Suš. 105.

Sing. gen. panošě, -e, jako gen. dušě, -e. Na př. právo doložiti sě poprawczie Rožmb. 131, nebeského ſuudczie Pass. 10, věčného ſuudcze Štít. uč. 5ᵇ atd., dosud tak.

Mužské jo-kmeny mají zde touž koncovku , -e, a nemají tedy na tvary panošě atd. vlivu rušivého. Za to však vyskytuje se tu někdy odchylkou -i, na př. bez dobrého zprawcy Háj. 7ᵇ, s povolením zprawcy vrchního t. 302ᵇ, kterýž se věčného saudci přítomnosti nebál Vel. Jg.; odchylka stejná jako -i místo -e v gen. vzoru dušě, bez neſnazy Háj. 341ᵇ, dobyl twrzy Říčan t. 382ᵇ, u ſtudniczy Comest. 175ᵃ atd., v. § 174.

Sing. dat. lok. panoši, jako dat. lok. duši. Na př. committentes eos comiti Grabissi t. j. Grabiši (dativ český v kontextu latinském) Kosm4. III, 29 a Kosm4ᵃ tamt., jednomu panoſy Hrad. 81ᵇ, ten poprawczy povědě t. 117ᵃ, kněz káza v zemi mutyny býti DalC. 56, (král) zawyſy hlavu spudi I. 94 atd.; nč. panoši, soudci atd., koncovka zněním stejná s dat. oráči, proto nezrušena.

Působením významu mužského vznikl novotvar -ovi podle oráčovi, chlapovi: zdálo se poprawcowi Háj. 138ᵇ, panošovi, správcovi, soudcovi atd. Us.

Sing. instr.panošú, -iú, , jako dušú atd. Na př. přěd ſwietlonoſſiu ŽKlem. 93ᵃ, pred ſuudczy Pass. 350, nad křivým ſuudczy Štít. uč. 81ᵃ, před hněvivým ſvvdczij Štít. ř. 132ᵃ, tebú wuodczy Hod. 25ᵇ, za svým wudcij se bera Háj. 30ᵃ, kdo tě ustanovil knížetem a ſaudcý nad námi Br. Ex. 2, 13, jedním správcí Břez. 39; tvar ten zanikl, ſmjrcý (vedle ſmjrcým) v Nejedl. Gr. 142 jest archaismus registrovaný z pramenů starších.

Působením významu mužského vyvinuly se novotvary -ím a -em,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).