Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<227228229230231232233234235>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Plur. akk. panošě, -e, jako dušě, -e. Na př. diábel sebrav své panoſſie Otc. 7ᵃ, všěcky poprawczye Pror. Jer. 51, 28, aby poprawcze usadil na zloděje NRada 1312 atd., dosud tak. Mužské jo-kmeny mají zde touž koncovku ,-e, a nemají tedy na tvary tyto vlivu rušivého.

Plur. gen. panoš, jako duš; panoší, jako duší; panošóv, -uov, -ův.

Tvar panoš je vlastní; má doklady jen v době stč. a drží se tu nejdéle při substantivech -cě. Na př. pozvav svých panoſſ Pass. 319, jako oči panoš ŽKlem. 107ᵃ, z svých panoſs Ol. Súdc. 6, 27, slovutných panoſſ Lún. 1. 1446, dvě stě iunoſſ výbornějších AlxH. 3, 14, těch zradecz AlxBM. 2, 33, zlých radecz a proradecz ML. 18ᵇ, vece z těch radecz jeden Mart. 9ᵇ, za oprawecz (t. j. za opravcův) Rožmb. 292, že jmá s zprawcz (sic, t. j. že má od zprávcův) t. 135, ot ſudecz jako od řečníkóv Štít. uč. 81ᵇ, každý svých správec požívá OD. 514, aby nikdo mnoho zprávec nepřijímal Všehrd Jg.

Tvar s má tuto koncovku podle jiných genitivů plur., kterým náleží po právu, viz o tom nahoře při plur. gen. duší; je mladší než tvar panoš, ale taktéž jen v textech starších se vyskytuje. Na př. pět panoſſij Pr. pr. 249, kolik panoſſij t., svých rytieřóv a panoší Troj. (Výb. 2, 79), silný z gynoſſij Ol. Jud. 16, 8, kromě ſſtytonoſſy Pulk. 88ᵃ, od poprawczij Pr. pr. 242, dci mnoho ſnubczy měla Mand. 8ᵃ, pekelných wlaadczý zástupové Štít. uč. 154ᵃ, všech radſy m. rádci Kat. 106, poče král rádci tázati Tand. 4, těch zrádcí řeč Trist. 170, od těch zločincí MC. 110, od súdcí Všehrd (Výb. 2, 1054), takových správcí Vel. Jg. atd. – O pl. gen. ſtarych ſudczyw t. j. súdcí EvOl. 120ᵇ srov. I. str. 226.

Tvar -óv, -uov atd. jest novotvar, podle mužských kmenův -o a -jo. Na př. poče král radczow tázati TandZ. 16lᵇ, věrných zprawczuow ChelčP. 281ᵇ, mnoho rádcův Solf. Jg., z těch zločinců Br. NZák. 157ᵇ, zástup zhaubcův Br. Jg., svých vůdců Kom. Jg. atd. V nč. je tvar tento pravidlem.

Plur. dat. panošám, -iem, ím; -em; -óm atd.

Tvar -ám atd. jest a mění se dále jako dušám atd. Pro podobu jeho nejstarší -ám nemám příkladu; -iem, na př. ritieři panoſſiem svým (dadie mísu) Hrad. 106ᵇ, káza svým panoſſiem Pass. 348, slušie poprawczyem Štít. uč. 93ᵃ, proti takovým ſudczyem Alb. 90ᵃ, ſtroycziem diela i starostám Ol. Ex. 5, 6, k ſudcziem t. Num. 25, 5, súdciem ŠtítV. 81 atd.; -im, na př. panoſſym mým Comest. 139ᵃ, k ſudczym t. 99ᵇ, saudcím příleží Sněm bratr. r. 1512 (Výb. 2, 1402), k jiným ſſkůdcým Kold. 26ᵃ.

Tvar panošem jest podle ĭ-kmenů, viz důvody uvedené při stejném tvaru dušem § 175. Příklady: vece král panoſſem Comest. 136ᵃ, všem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).