Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<224225226227228229230231232>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

du. nom. akk. vok. panoši

gen. lok. panošú, -iú,

dat. instr. panošama, -ěma, -ema; novotv. -oma

plur. nom.vok. panošě, -e; novotv. -i, -ové

akk. panošě, -e

gen. panoš; -i; novotv. -óv, -uov, -úv

dat. panošám, -iem, -ím; novotv. -em; -óm; -uom, -ům

lok. panošách, -iech, -ích; (novotv. -ech )

instr. panošami, -ěmi, -emi; dial. –ema atd.; novotv. -i.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing. nom. panoša, přehlas, , zaniknutím jotace -e, jako duša atd. Doklady: Domassa t. j. Domaša (jméno osoby mužské) KosmA. III, 23, a Kosm1. tamt., Grabissa t. j. Grabiša (též) KosmA. III, 16 a Kosm1. tamt., Neussa t. j. Neuša (též) KosmA. III, 23, Mutina t. j. Mutyňa (též, bráno někdy mylně za Mutina) t. III, 14 a j.; – Zauiſe t. j. Závišě list r. 1225, Zauiſſe NekrP., zawyſſye DalC. 92, ľudský dawczie AlxH. 6, 18, obrancie mój ŽKlem. 9ᵇ, bóh ſudczie jest ŽWittb. 74, 8, boyczie pugnator t. Moys. 3, jsa sudí neb poprawczye Hrad. 98ᵃ, bigcie percussor Koř. Tit. 1, 7, mutynye DalC. 56, milostivý darcie Pass. 488, ſtrazie kostelný t. 324, kriſtonoſſye t. 358, ješto jeho panoſſie učinil Rožmb. 126, který panoſye AlxV. 1388, panoſſie armiger Ol. 1. Reg. 14, 17; – zlý oprawcze AlxV. 1974, ktož by čí oprawcze byl Štít. uč. 85ᵃ, poprawcze EvVíd. Luk. 21, 12, Otc. 147ᵃ a j., kdež se ſudcze daru kojí NRada 667, przigemcze KolČČ. 13ᵃ (1542), platcze t. 3ᵃ (1547) atd., nč. panoše, soudce, správce, vůdce atd.

Některá substantiva ztrácejí koncovou samohlásku a jest panoš m. panoše atp., na př. jsi bratrobigecz Háj. 74ᵃ, Zawiſs t. 258ᵃ, Boleslav bratrobijec Beck. 2, 12, Bůh jest dobrých skutkův odplatec t. 1, 39, nč. panoš, velmož, správec Us.

Sing. vok. panoše, jako duše; na př. o wodce pravý Pass. 306, nepravý ſudce OtcB. 68. Odchylkou syntaktickou bývá nominativ za vok., na př. křivdu činíš ſudcie Pass. 489. Po zaniknutí jotace jest nom i vok.-e, nč. panoše, soudce atd.

Místo a vedle vok. panoše, správce jest také vok. panoši, správče Us.: obecný nom. panoš, správec druží se k masc. oráč, kupec atp., a podle toho jest pak i vok. panoši, správče.

Sing. akk. panošu, -iu, -i, jako dušu atd. Na př. nechcu tebe za

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).