Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<192193194195196197198199200>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dat. lok. vládycě, -e; novotv. -ovi, -u

instr. vládykú, -au, -ou; novotv. -em

du. nom. akk. vok. vládycě, -e

gen. lok. vládykú

dat. instr. vládykama; novotv. -oma

plur. nom. vok. vládyky, novotv. -ové, -i, -é

akk. vládyky

gen. vládyk; novotv. -óv, -uov, -ův

dat. vládykám; novotv. -óm, -uom, -ům

lok. vládykách; novotv. -ích (-iech); -ech, -och

instr. vládykami, -ama; novotv. -y; -mi.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing. nom. vládyka, vždycky tak. Na př. ſluha věrný CisMnich. 97ᵃ, wladyka chudý Štít. uč. 97ᵃ, ſtaroſta rzytyerzſky Pror. Jer. 52, 16, wewoda dux ŽWittb. 103, 17, hoſpoda řekl jest Pror. Isa. 36, 10, přídě hoſpoda sluhy toho Krist. 41ᵃ, snide czeſka hrdyna (t. Břetislav) DalC. 45, ten jest prawa wyla t. 53, prawy-ť jest wylla DalZ. t. atd.; humanista, houslista atp., husita, jesuita atp. Us.; táta, dareba, ničema, fláma, obejda atp. Us.; příjm. Vávra, Svoboda atp. Us.; vždycky -a.

Sing. vok. vládyko, na př. nevěrná zzluho Jid. 133, nevěrný ſluho Mast. 211, hoſpodo hotov jsem s tebú na smrt jiti domine Pass. 194, hoſpodo kam jdeš t., hoſpodo Krist. 35ᵃ, věz to ſtaroſto Pass. 369 atd.; humanisto, husito, táto, Vávro atd. Us., vždycky tak. Za vokativ bývá odchylkou syntaktickou nominativ, na př. dobře-li jest to, Pukata, že ty chceš zbíti knížata DalJ. 54 (z rkp. pozdějšího).

Sing. akk. vládykú, na př. ſluhu svého ŽWittb. 77, 70, zradil boha svú hospodu ApŠ. 47, chcem mužě za hoſpodu jmieti DalHr. 3, pro svú hoſpodu dominum Hrad. 94ᵇ atd.; humanistu, husitu, tátu, Vávru atd. Us.; vždycky tak.

Sing. gen. vládyky, na př. juž nechaj ſluhy ſwe servum tuum ŽWittb. Sim. 29, ſluhy tweho t. 118, 49, o uzdravení ſluhy centurionowy Krist. 42ᵇ, (ti) sě jeho jako ſtaroſti bojiechu Pass. 314, jednoho paſtuſſky Otc. 126ᵃ, jednoho patriarchy Pass. 318 atd.; humanisty, husity, táty, Vávry atd. Us.; vždycky tak.

Sing. dat. lok. vládycě. O koncovce a měnění souhlásky kmenové viz při dat. lok. rybě § 137. Na př. ſluzie svému ŽKlem. 18, 14, ſluzie mému ŽWittb. tamt., pak-li by (políček dal) šlechtic wladycze Řád

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).