Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<194195196197198199200201202>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Du.dat. instr. vládykama, uvěřili jima jako ſtaroſtama Pror. Dan. 13, 41. Analogií -oma, těma planetoma (masc.) Štít. Bud. 34, srov. ryboma § 141.

Plur. nom. vok. vládyky. Na př. holothi Reg. II. r. 1259, nasě ſluhy Pass. 326, milé ſluhy božie t. 101, však jsú všickni tvoje sluhi t. j. sluhy Hlah. 1. Par. 21, 3, aby všechny ſluhy předeň přišli (masc.) Trist. 14, wewody vojska duces BiblA. Ex. 14, 17, tito sú vevodi edomьske t. j. vévody Hlah. 1. Par. 1, 51, jiní wládyky a zemané Háj. 60ᵇ, židovské ſtaroſty mluviechu Krist. 34ᵃ, jakž sú sě ſtaroſty židovské uradili ML. 94ᵃ, jejie ſtaroſti (rodiče) Pass. 380, čtyřie ewangeliſti t. 280, juristy učie sě ŠtítV. 83, lewity nasekachu drev Comest. 130ᵃ; slauhy, pastuchy, vládyky Dobr. Lehrg.² 181.

Novotvary podle mužských o-kmenův -ové: dítky jeho sluhové jsou Kom. Jg., jiní vládykové Háj. 36ᵃ, učení juristové ŠtítV. 83, čtyři ewangeliſtowe ChelčP. 236ᵇ, lewijtowé Ben. 2. Esdr. 8, 9, lewjtowé Br. Deut. 14, 9 a j., družbové Nudož. 22ᵃ, družbové, slauhové, pastuchové Dolež. 37, Tomsa 108–110, slouhové, pastuchové, vládykové vedle -y Dobr. Lehrg.² 181; vládykové, sluhové, starostové, tátové, bratří Vávrové atd. Us., gazdové BartD. 67 (val.); – -é, při subst. -ista, -ita: juristé, evangelisté, humanisté, houslisté atp. Us., husité, jesuité atp. Us.; dial. družbé, Krúpé (příjm. Krúpa), Hałomé (příjm. Hałoma) BartD. 67 (val.), srov. § 35 č. 4 a 5; i: husiti Dobr. Lehrg.² 182, jesuiti, juristi atp. Us. ob., dial. Stavinozi (příjm. Stavinoha) BartD. 67 (val.), Šelidzi (příjm. Šeliga) t., Múčci (příjm. Múčka) t. 193.

Plur. akk. vládyky, vždycky tak.

Plur. gen. vládyk, na př. ſluh tvých ŽKlem. 81ᵃ, ſluh svých ŽWittb. 33, 23, ſluh božích Štít. ř. 144ᵇ, židovských slúh Ben Jg., hlas vývod se tratil Br. Jg., wládyk HusPost. 112ᵇ, z wlaadyk VšehK. 17ᵇ, wládyk Háj. 65ᵇ, aby poslušní byli ſtaroſt Štít. uč. 68ᵃ, svých ſtaroſt t. 54ᵃ, paſtuch pastorům ŽKlem. Ezech. 12, patriarch a prorokův Kruml. 285ᵇ, svatých patriarch Ol. Tob. 6, 20, euwangeliſt učedlnicě Kruml. 11ᵃ, všech lewijt Ben. 2. Esdr. 11, 18 a j.

Novotvary -óv, -uov, -ův, -ů, na př. modlitwy patriarchow Modl. 126ᵃ, patriarchow a prorokow Kruml. 285ᵃ, paſtuchuow Háj. 485a, lewijtuow Ben. 2. Esdr. 13, 10, města Lewjtůw Br. Num. 35 (nápis), družbůw Nudož. 22ᵃ, družb (sic) i družbův Dolež. 37.

Usus nč. jest vládyk i -úv, pastuch i -ův, slouh n. sluh i -úv Dobr.Lehrg.² 181; hrdin i -ův; patriarchův; humanistův, juristův, evangelistův, houslistův atp.; levitův, husitův, jesuitův atp.; tátův, darebův, bratří Vávrův atp.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).