Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<193194195196197198199200201>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pz. 43, wladyce příteli svému Háj. 65ᵇ, urozenému wladycze KolČČ. 160ᵇ (1552), jenž hozzpodye slúží domino Jid. 84, ſtaroſtye svému Štít. uč. 71ᵇ, řka k ſtaroſtye Pass. 369, svatému Janu ewangeliſtie Kruml.163ᵇ, po svém paſtuſſie Ol. Gen. 38, 20, vládyce Tomsa 110 (vedle -ovi), družbě Chládek 26 (též); král káza benedye k sobě sníti (Beneda) DalC. 50, by nedali howorzye živu býti (Hovora) t. 34, mezczye kněziu polskému t. 35, po hrzye ten (biskup) Šebieř slovieše (nom. Hrza, za lat. Izzo) t. 45, svému pěstúnu Seneezye PassKlem. 134ᵇ atd. Ve slově cizím hrdelnice od nezměněna: k svatému Janu patryarchye Pass. 123, PassKlem. 55ᵃ, ML. 77ᵇ, chudý počě paryarchie láti ML. 78ᵇ, Pass. 124 a j., místo patriaršě, srov. dat. lok. synagogě atd. § 137.

O přehlásce Dobŕata-Dobrětě atp. viz doleji § 165.

Působením významu mužského vznikají novotvary -ovi a -u podle chlapovi, chlapu atd. Na př. -ovi patriarchovi Jakobovi (dat.) Kruml. 73ᵃ, Šimonovi wýwodovi Ben. 3. Esdr. 6, 27, o lewijtowi jednom t. Súdc. 19 (nápis), družbovi Nudož. 22ᵃ, družbovi Tomsa 108, vládykovi (i vládyce) t. 110, Dobr. Lehrg.² 181, družbovi (i družbě) Chládek 26 atd.; Janovi Chybowi KolČČ. 27ᵇ (1544), Jakubovi kozowi t. 31ᵃ (1548), po Václavovi kobylowi t., Jiříkovi Wodowj KolEE. 228ᵃ (1686) atd.; – -u při subst. -ista: svatému Janu Ewungeliſtu Háj. 204ᵃ, po svatém Marku ewangeliſtu KolČČ. 355ᵃ (1563). –

Usus nč. jest pravidlem -ovi: vládykovi, starostovi, humanistovi, husitovi, tátovi, Vávrovi atd.; – dial. a zřídka -ě: dál Kalivodě kamének BartD. 69 (val.).

Sing. instr. vládykú, -au, -ou; na př. s ſluhu tvým ŽWittb. 142, 2, s ſluhú tvú t. 118, 65, jenž boží sluhu hrdá Hlah. Ekkles. 9, 2, s mladu hospodu t. 4, 15, Vratislav wewodu byl Pass. 317, biskup s ſtaroſtu t. 368, (s) ſtaroſtu rzytyerzſkym Pror. Jer. 52, 14, jenž byl ſtaroſtu po vsi té procurator Otc. 447ᵃ atd.; s Vaňkem Makuſſkau KolČČ. 29ᵃ (1543); družbau Nudož. 22ᵃ, družbau, vývodau, sluhau, pastuchau Dolež. 37, wládykau Tomsa 111, Dobr. I. c.; vládykou starostou, humanistou, husitou, tátou, Vávrou atd. Us.

Novotvary -em podle chlapem atd.: s mistrem Rokycanem VelKal. 158, družbem, vývodem, słauhem, pastuchem Dolež. 37 a Tomsa 108, s tátem Us. ob. (místy).

Du.nom.akk.vok.vládycě. O koncovce a měnění souhlásky kmenové v. při du. rybě § 139. Na př. pan Jan z Strážě a Jindřich Lipský tě hrdynye i páchnúti jim (Němcům) nedadiesta DalC. 97, dvě weuodye Ol. Num. 7, 3.

Du.gen. lok. vládykú, nedoloženo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).